Daily Archives 2015-10-09

Schizofrenia

Chorzy na schizofrenię traktują swoją chorobę jako stan nie odbiegający od normy. Niemniej jednak cierpią i mają okresy, w których dostrzegają jak bardzo są „inni”. W okresie zaostrzenia choroby całkowicie zatracają łączność ze światem zewnętrznym i nie poddają się zewnętrznym wpływom. Ostre rzuty choroby mogą przeplatać się z okresami względnej normalności lub też ulegać utrwaleniu. W łagodnych postaciach schizofrenii obserwuje się nieco dziwne zachowanie się chorych oraz objawy wskazujące na nie dostosowany do sytuacji charakter ich życia uczuciowego. Śmiech, płacz i chichot mogą następować po sobie pozornie bez związku. Zachowanie chorych zmienia się znienacka, nie wiążąc się z otaczającą rzeczywistością...

czytaj dalej