Daily Archives 2015-10-08

Zaburzenia cyklu

Przez zaburzenia cyklu rozumie się wszystkie odchylenia od fizjologicznego, przeciętnie 4tygodniowego cyklu płciowego, z prawidłowo nasilonym, trwającym 3—6 dni krwawieniem. Odchylenia od normy dotyczą długości okresu między krwawieniami, nasilenia i czasu trwania krwawienia. Zaburzenia cyklu mogą występować pod wpływem różnych czynników endoi egzogennych. Jeśli chodzi o niedomogę jajników obserwowaną na początku i pod koniec okresu dojrzałości płciowej, to można w niej wyróżnić następujące stopnie: 1) przedwczesna inwolucja ciałka żółtego, 2) wypadnięcie owulacji z przetrwaniem pęcherzyka lub bez niego (rozrodcza niewydolność jajnika, 3) niepełne dojrzewanie pęcherzyka, 4) brak czynności aparatu pęcherzykowego (niewydolność jajnika autonomiczna)...

czytaj dalej