Monthly Archives Październik 2015

Oprawy

Oprawa okularów powinna być dostosowana do kształtu głowy i nie zawężać pola widzenia, co jest typowe dla modnych obecnie okularów bardzo wąskich. Oprawy metalowe są trwalsze niż wykonane z tworzyw sztucznych. Zdarzają się jednak uczulenia na metale i wtedy z konieczności musi być stosowana oprawa z tworzywa sztucznego. Dla dalekowidzów wskazane jest dobranie wraz ze wzrostem liczby dioptrii samych szkieł, opraw delikatniejszych, dzięki czemu okulary nie są tak ciężkie i wzrasta komfort ich używania. Krótkowzroczni winni ze wzrostem liczby dioptrii wybierać oprawy grubsze, ponieważ w takich oprawach grube szkła są mniej zauważalne. W tych przypadkach korzystniejsze są też szkła mniejsze, gdyż dzięki nim udaje się uniknąć nieostrości obrazu na obrzeżach pola widzenia...

czytaj dalej

Serce i krazenie

Pompuje i pompuje, i pompuje… serce bije niezmordowanie, od urodzenia aż do śmierci, sto tysięcy razy na dzień, dwa i pół miliarda razy w okresie życia trwającego siedemdziesiąt lat. Kiedy człowiek pracuje, kiedy śpi, jego serce dostosowuje się automatycznie do zróżnicowanych obciążeń, zaopatrując cały organizm w krew. Jest ona przez serce wtłaczana do tętnic — albo do płuc, albo do innych części organizmu. Tętnice stopniowo rozgałęziają się, stają się coraz węższe, przekształcają się w tętniczki, nadal się rozgałęziają aż do bardzo małych naczyń krwionośnych, określanych jako naczynia włosowate lub włośniczki. Przez te włośniczki tkanki są zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze. Po drodze, przez naczynia włosowate, krew przejmuje odpady przemiany materii...

czytaj dalej

Przewlekle zapalenie zoladka

Wymienione postacie przewlekłego zapalenia żołądka stanowią etapy rozwoju tej samej choroby, której końcowym etapem jest zanik błony śluzowej. Częstość każdej z postaci przewlekłego zapalenia żołądka zwiększa się wraz z wiekiem, wskutek czego jest ono jedną z najczęstszych chorób wieku podeszłego. Na leczenie przewlekłego zapalenia żołądka składa się: 1) postępowanie dietetyczne, 2) leczenie objawowe, stosowane głównie w okresach zaostrzeń dolegliwości, 3) leczenie substytucyjne, 4) oddziaływanie ma czynniki patogenetyczne. Leczenie dietetyczne. Zaleca się dietę łatwo strawną, bez nadmiaru przypraw, bogatą w witaminy i pierwiastki śladowe. Chorzy źle znoszą potrawy błonnikowe oraz owoce drobno pestkowe. Posiłki nie mogą :być nadmiernie gorące lub zimne...

czytaj dalej

magazynowanie tlenu

Ponieważ tylko małe ilości tlenu mogą być magazynowane (w oksyhemoglobinie krwi lub oksymioglobinie mięśni), utrzymanie stałej przemiany materii jest uzależnione od nieprzerwanej dostawy tlenu do każdej komórki. Większość komórek, jeżeli je pozbawić tlenu nawet na krótki czas, ginie specjalnie czułe na brak tlenu są komórki mózgu ssaków, które przy jego braku ulegają uszkodzeniu już po kilku minutach. Podczas innych reakcji związanych z oddychaniem komórkowym usuwany jest z cząsteczek substratu dwutlenek węgla. Proces dekarboksylacji polegający na odszczepianiu CO2 z większych cząsteczek, może przebiegać niezależnie od pobierania tlenu. Na przykład drożdże mogą przerabiać cukier na alkohol i CO2 bez dostępu tlenu...

czytaj dalej

podraznienie ukladu pokarmowego

Doświadczenia potwierdziły, iż raczej wzrost ilości CO2 w krwi niż obniżenie zawartości tlenu podrażnia ośrodek oddechowy. Jeżeli umieścimy człowieka w szczelnej komorze i będzie on oddychał stałe tym samym powietrzem, to ilość tlenu będzie się stopniowo zmniejszać. Jeśli umieścimy w komorze chemiczny pochłaniacz absorbujący stale powstający dwutlenek węgla, tak iż nie wzrasta jego stężenie w płucach i krwi, oddech człowieka zostanie przyspieszony jedynie w małym stopniu, nawet gdy przedłużymy doświadczenie do momentu znacznego obniżenia się zawartości tlenu. Jeżeli natomiast wyłączymy z doświadczenia pochłaniacz CO2 i pozwolimy na gromadzenie się tego gazu w powietrzu i krwi, następuje znaczne przyspieszenie oddychania, aż do objawów dławienia się i duszenia włącznie...

czytaj dalej

Praca w rodzinie

Praca domowa jest zawsze uciążliwa, gdyż różne czynności powtarza się w stałym, monotonnym cyklu. Są to zajęcia wykonywane na ogół w izolacji, przy braku kontaktów społecznych i uznania. Osiągnięcia tej pracy bywają zauważane dopiero wtedy, gdy codziennych zadań się już nie wykonuje. Do tego dochodzi narzucony czas pracy, gdyż rytm prac domowych dyktowany jest życiem poza domem. Ta zależność i monotonność, brak uznania społecznego powoduje występowanie, u kobiet szczególnie często, zaburzeń w samopoczuciu i innych chorób psychosomatycznych. Do tego dochodzi jeszcze tak zwana praca nad dobrymi stosunkami...

czytaj dalej

Wstrzas mozgu

W momencie nieszczęśliwego wypadku dochodzi do utraty przytomności. Stan ten może trwać kilka sekund lub minut. Potem utrzymuje się zwykle przez pewien czas przytępienie świadomości. Fazie tej często towarzyszą wymioty, bóle i/lub zawroty głowy. Moment poprzedzający bezpośrednio wypadek objęty jest zwykle luką pamięciową, trwającą niekiedy zaledwie ułamki sekund. Jeśli utrata przytomności trwa dłużej niż piętnaście minut lub gdy następujące potem przyćmienie świadomości wydłuża się ponad godzinę, nasuwa się poważne podejrzenie, że uszkodzenie przekracza ramy prostego wstrząsu mózgu. Gwałtowne działanie dotyczące głowy. Do wstrząsu mózgu dochodzi najczęściej w ten sposób, że szybki ruch głowy zostaje nagle zahamowany, na przykład przy upadku lub w wypadku drogowym...

czytaj dalej

Schizofrenia

Chorzy na schizofrenię traktują swoją chorobę jako stan nie odbiegający od normy. Niemniej jednak cierpią i mają okresy, w których dostrzegają jak bardzo są „inni”. W okresie zaostrzenia choroby całkowicie zatracają łączność ze światem zewnętrznym i nie poddają się zewnętrznym wpływom. Ostre rzuty choroby mogą przeplatać się z okresami względnej normalności lub też ulegać utrwaleniu. W łagodnych postaciach schizofrenii obserwuje się nieco dziwne zachowanie się chorych oraz objawy wskazujące na nie dostosowany do sytuacji charakter ich życia uczuciowego. Śmiech, płacz i chichot mogą następować po sobie pozornie bez związku. Zachowanie chorych zmienia się znienacka, nie wiążąc się z otaczającą rzeczywistością...

czytaj dalej

Zaburzenia cyklu

Przez zaburzenia cyklu rozumie się wszystkie odchylenia od fizjologicznego, przeciętnie 4tygodniowego cyklu płciowego, z prawidłowo nasilonym, trwającym 3—6 dni krwawieniem. Odchylenia od normy dotyczą długości okresu między krwawieniami, nasilenia i czasu trwania krwawienia. Zaburzenia cyklu mogą występować pod wpływem różnych czynników endoi egzogennych. Jeśli chodzi o niedomogę jajników obserwowaną na początku i pod koniec okresu dojrzałości płciowej, to można w niej wyróżnić następujące stopnie: 1) przedwczesna inwolucja ciałka żółtego, 2) wypadnięcie owulacji z przetrwaniem pęcherzyka lub bez niego (rozrodcza niewydolność jajnika, 3) niepełne dojrzewanie pęcherzyka, 4) brak czynności aparatu pęcherzykowego (niewydolność jajnika autonomiczna)...

czytaj dalej

trzustka

Trzustka ma kształt nieregularny, rozlany i leży pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą. Wydziela ona sok trzustkowy zawierający enzymy hydrolizujące białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe i węglowodany, sok trzustkowy dostaje się do dwunastnicy przewodem trzustkowym. Ponadto w trzustce znajdują się grupy szczególnych komórek, zwane wysepkami Langerhansa, które wydzielają do krwi ważne hormony insulinę i glukagon. Oba hormony wydzielane są przez różne typy komórek. U człowieka i wielu kręgowców komórki obu typów występują w jednym gruczole u pewnych gatunków ryb dwa typy komórek występują w zupełnie oddzielnych gruczołach. Sok trzustkowy jest przezroczystym wodnistym płynem o odczynie zasadowym (pH 8,5)...

czytaj dalej

Uplawy

Upławami nazywamy każdą niekrwistą wydzielinę z narządów rodnych. Mogą mieć charakter zapalny i niezapalny. Upławy niezapalne spowodowane są wzmożonym wydzielaniem gruczołów dróg rodnych lub wzmożonym przesączaniem przez błonę śluzową pochwy. Zwiększone wydzielanie i przesączanie są następstwem nasilenia przepływu krwi. Poza tym znane są wpływy zależne od czynności jajnika i układu autonomicznego. Pobudzenie seksualne powoduje znaczne zwiększenie ilości wydzieliny w pochwie. Upławy zapalne są następstwem zakażeń bakteryjnych, mogą być także wywołane przez pierwotniaki lub drożdżaki. W grę wchodzą także wirusy. W zależności od pochodzenia rozróżnia się upławy sromowe, pochwowe, szyjkowe, maciczne lub jajowodowe...

czytaj dalej

Pierwotna niedoczynnosc tarczycy

Dla pierwotnej niedoczynności tarczycy typowym objawem jest nagromadzenie się w prawie wszystkich tkankach półpłynnej masy hydrofilnych mukopolisacharydów. Nadają one skórze ciastowatą konsystencję obrzęku śluzowatego. Wywoływane przez nie zmiany są przyczyną m.in. powiększenia i upośledzenia kurczliwości serca. Badania radiologiczne wykazują zawsze powiększenie i małą amplitudę skurczów serca. W ekg stwierdza się niski woltaż załamków. Gromadzenie się mukopolisacharydów w tkankach jest także przyczyną objawów miopatii, jak powiększenie języka z niewyraźną artykulacją, wydłużenia czasu trwania odruchów ścięgnowych, rozlanych dolegliwości brzusznych. Upośledzenie czucia i parestezje są również wyrazem nagromadzenia się w tkankach mukopolisacharydów...

czytaj dalej