Monthly Archives Wrzesień 2015

niedotlenienie

Niedotlenienie powoduje zmniejszenie zdolności widzenia w nocy, senność, osłabienie wydolności umysłowej, euforię, nudności i w końcowym efekcie utratę przytomności. Jeżeli samolot odrzutowy lecący na wysokości 11 500 metrów nagle ulega dekompresji, to pilot, który nawet oddychał czystym tlenem, traci przytomność w ciągu 30 sekund i pozostanie w stanie omdlenia przez l minutę. Gwałtowne obniżenie ciśnienia atmosferycznego może, obok niedotlenienia, wywołać wydzielanie się gazów z krwi i płynów tkankowych w formie pęcherzyków gazowych. Jest to tzw. choroba dekompresyjna, bardzo bolesna, powodująca czasami śmierć. Choroba ta powstaje z chwilą gdy ciśnienie atmosferyczne spadnie gwałtownie poniżej całkowitego ciśnienia wszystkich gazów rozpuszczonych w płynach tkankowych...

czytaj dalej

rodzaje cukrow

Niektóre dipeptydy i tripeptydy są również absorbowane i następnie rozkładane w komórkach wyścielających jelito cienkie. Te silnie aktywne proteolitycznie enzymy mogłyby bardzo poważnie uszkodzić wydzielające je tkanki, gdyby nie pewne mechanizmy ochronne. Pepsyna, trypsyna i chymotrypsyna są wydzielane w postaci nieczynnej jako pepsynogen, trypsynogen i chymotrypsynogen (przypuszczalnie zapobiega to samotrawieniu się komórek wydzielających te enzymy). Aktywacja polega na odłączeniu się fragmentu łańcucha peptydowego. Pepsynogen (ciężar cząsteczkowy 42 500) przechodzi w żołądku w pepsynę (ciężar cząsteczkowy 34 500) pod wpływem kwasu solnego i samej pepsyny. Przejście trypsynogenu w trypsynę katalizuje enzym enteropeptydazę, wydzielany przez gruczoł ścian jelita, oraz sama trypsyna...

czytaj dalej

Paznokcie

Paznokcie są zbudowane z materiału zrogowaciałego, powoli wyrastającego z korzenia paznokcia. Paznokcie palców dłoni rosną szybciej niż paznokcie palców stóp. Przeciętnie paznokieć kciuka wzrasta o 0,1 mm dziennie. Paznokcie poprzez ekspozycję na warunki atmosferyczne, wilgoć, chłód, działanie substancji chemicznych, ścieranie podczas pracy, jak rzadko która część ciała narażone są na drobne urazy. Liczne choroby ogólnoustrojowe mogą też wywoływać zmniejszenie wzrostu paznokci, ich ścienienie, zniekształcenie lub przebarwienie. Do powstania paznokci rozwarstwionych może dojść w wyniku zbyt częstej ekspozycji na wodę, mydło i środki służące do zmywania naczyń. Paznokcie mogą się wówczas rozwarstwiać z wierzchu i stopniowo odłupywać...

czytaj dalej

kaszel

Odruch kaszlu ma na celu oczyszczenie dróg oddechowych, prowadzących do płuc z obcych substancji. Odruch ten rozpoczynający pobraniem około 2,5 dm powietrza wywołany jest przez podrażnienie tchawicy lub oskrzeli substancją obcą. Struny głosowe i nagłośnia zamykają się szczelnie, aby utrzymać powietrze, następnie mięśnie brzucha i klatki piersiowej kurczą się podnosząc ciśnienie w płucach do około 133 hPa (100 mm Hg). Teraz nagłośnia i struny głosowe otwierają się nagle i powietrze zawarte w płucach „eksploduje” niosąc ze sobą z szybkością 120 km na godzinę obce substancje przez tchawicę i oskrzela. Odruch kichania jest podobny do kaszlu przy czym rozpoczyna się on podrażnieniem przewodów nosowych...

czytaj dalej

Ryzyko zachorowania

Dolegliwości psychosomatyczne, jak np. zaburzenia samopoczucia należą ^w ogóle do najczęściej występujących cierpień. Średnio człowiek przechodzi w swoim życiu około sześciuset różnych „zaburzeń zdrowia”, z których większość przemija samoistnie, bez ingerencji lekarza. Tylko sto czterdzieści z nich prowadzi nas do lekarza, a tylko dwadzieścia do specjalisty lub szpitala. Stosunek tych liczb wskazuje, że z wieloma dolegliwościami radzą sobie nasze własne siły ozdrowieńcze. Jednak ryzyko zachorowań wzrasta w ściśle określonych sytuacjach życiowych: najwyraźniej, gdy ważne zmiany wymagają szybkiego dostosowania się do nowych warunków życiowych...

czytaj dalej

Rdzen kregowy

Za przedłużenie mózgu można uznać rdzeń kręgowy, który przebiega wewnątrz kręgosłupa aż do wysokości lędźwi. Jest on zbudowany tak samo jak mózg i podobnie jak mózg otoczony płynem mózgowo-rdzeniowym. Rdzeń kończy się na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego, a więc nie wypełnia kanału kręgowego na całej jego długości. Inny podział układu nerwowego opiera się na jego funkcjach: wegetatywny układ nerwowy lub — według innego określenia – – autonomiczny układ nerwowy pracuje samodzielnie, niezależnie od woli. Bez świadomości z naszej strony kieruje każdą pojedynczą funkcją — od napięcia poszczególnych mięśni w celu na przykład poruszania się lub mówienia — po oddychanie, bicie serca lub trawienie...

czytaj dalej

tchawica

Ściany tchawicy i oskrzeli utworzone są z trzech warstw, przy czym warstwa wewnętrzna zbudowana jest z komórek nabłonkowych, zewnętrzna-z komórek tkanki łącznej, a warstwa środkowa zbudowana jest z pierścieni chrzestnych i mięśni gładkich. (U osób cierpiących na astmę te właśnie mięśnie funkcjonują wadliwie, zmniejszając światło tchawicy, co znacznie utrudnia oddychanie). W wyścielającym tchawicę, wydzielającym śluz nabłonku, występują orzęsione komórki. Rzęski poruszają się stale w jednym tylko kierunku, tak iż bakterie i cząstki pyłu, które dostają się do tchawicy, są chwytane przez śluz, a następnie wyprowadzane ruchem rzęsek do gardzieli...

czytaj dalej