Daily Archives 2015-09-19

nerka i jej przewody

Nerki są parzystymi, fasolowatego kształtu narządami około l O cm długości. Leżą po obu stronach środkowej grzbietowej linii w jamie brzusznej, tuż poniżej poziomu żołądka. Na przyśrodkowej wklęsłej stronie nerki znajduje się jajowata komora zwana miedniczką. Mocz wydalany z nerki ścieka bezustannie do miedniczki, a stąd przechodzi do moczowodu, który perystaltycznymi skurczami mięśni przesuwa go do pęcherza moczowego, pustego umięśnionego narządu umieszprzenikają do wnętrza torebki Bowmana, tworząc przesącz kłębkowy. Komórki krwi i białka osocza są zatrzymywane w krwi. Przez nerkę przechodzi około 1200 cm3 krwi w ciągu l min., czyli 1/4 całej krwi pompowanej przez serce...

czytaj dalej