Daily Archives 2015-09-18

Ostrosc wzroku

Oko tworzy ostre obrazy, gdy istnieje właściwy stosunek pomiędzy siłą łamiącą soczewki i długością osi gałki ocznej. Siła łamiąca jest zdolnością systemu optycznego do skupiania wpadających promieni. Mierzona jest w dioptriach. Jedna dioptria odpowiada sile łamiącej soczewki, która promienie świetlne ogniskuje w odległości jednego metra od niej. Oko ma zdolność przystosowania swojej siły łamiącej do odległości (akomodacja). Gdy oglądany przedmiot się przybliża, źrenica się zwęża, a soczewka staje się wypukła. Przy słabszym oświetleniu i zwiększaniu się odległości źrenica poszerza się, a soczewka wiotczeje.Gdy brak zgodności długości osi i siły łamiącej soczewki oka, wówczas wiązka promieni nie jest ogniskowana dokładnie na siatkówce...

czytaj dalej

Powody biegunki

Powodem biegunek może być zakażenie pasożytnicze po ustaleniu rodzaju zakażenia prowadzi się leczenie wybranym lekiem przeciwpasożytniczym. Czynnik immunologiczny, który odgrywa rolę w patogenezie np. wrzodziejącego zapalania jelita grubego, jest rzadszą przyczyną biegunki u osób w wieku podeszłym. Stwierdzenie tego schorzenia wymaga zastosowania leczenia salazopiryną (w dobowej dawce 4 g, w czasie remisji — 2 g) ewentualnie łącznie z metroinidazolem (750 mg pro die). W ciężkich postaciach choroby stosuje się predmizon w dawce 45—60 mg/24 h lub azotioprynę (Iniuran) — 50—100 mg/24 h. Biegunka, jako wyraz reakcji alergicznej jelita ma alergeny pokarmowe, występuje rzadko u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej