Daily Archives 2015-09-16

przesaczanie klebkowe

Ilość wody, soli i cukrów resorbowanych z kanalików zależy w dużej mierze od szybkości z jaką przesącz przechodzi przez kanaliki. Jeżeli szybkość ta jest zbyt duża, znaczne ilości podstawowych składników przechodzą do moczu, ponieważ płyn przechodzi przez kanaliki przed ukończeniem procesu filtrowania. Jeżeli szybkość jest zbyt mała, prawie wszystko, łącznie z moczem i innymi produktami odpadowymi, jest resorbowane. Istnieje zatem optymalna szybkość przesączania kłębkowego, która zapewnia zwrotne wchłanianie wody i soli, ale nie mocznika i innych produktów odpadowych. Szybkość przesączania kłębkowego w każdym nefronie jest regulowana automatycznie stężeniem niektórych substancji w kanalikach krętych drugiego rzędu...

czytaj dalej