Daily Archives 2015-09-14

Rytm serca w wieku podeszlym

W wieku podeszłym, znacznie częściej niż u ludzi młodych, zaburzeniom rytmu towarzyszy przewlekła niewydolność krążenia, wymagająca leczenia glikozydami naparstnicy. Często chory przed wystąpieniem arytmii otrzymywał glikozydy naparstnicy. Stąd konieczność uwzględnienia interakcji leków przeciwarytmicznych z glikozydami, wybór leku, który nie ma wpływu na ich stężenie lub w przypadku wyboru leku zwiększającego np. stężenie digoksyny w surowicy zmniejszenie jej dawki. W przypadkach leczonych glikozydami naparstnicy trzeba też pamiętać o możliwości wystąpienia arytmii ponaparstnicowyeh, często w postaci tachymetrów (np. escape beats) i w tym aspekcie szczególnie wnikliwie analizować elektrokardiogramy...

czytaj dalej