Daily Archives 2015-09-10

Waleczki

Białka pochodzące z przesączu kłębkowego oraz z cewek (mukoproteiny Tamm-Harstall) mogą wytrącać się w świetle cewek nerkowych w postaci cylindrycznych tworów, zwanych wałeczkami. Dochodzi do tego przede wszystkim w cewkach dalszych i zbiorczych, w których mocz ulega zagęszczeniu i zakwaszeniu. W moczu dobowym osób zdrowych liczba wałeczków nie przekracza 18 000 i mają one charakter szklisty. U chorych liczba wałeczków zwiększa się i występują w nich zmiany jakościowe. W zależności od wyglądu i składu chemicznego odróżnia się wałeczki szkliste, ziarniste, tłuszczowe, woskowe, barwnikowe, zawierające komórki oraz tzw. wałeczki niewydolności nerek. Wałeczki Malinowe (szkliste) składają się z mukoprotein. Powstawaniu ich sprzyja zwolnienie prądu moczu oraz wysoka jego molalność i niskie pH...

czytaj dalej

niedotlenienie

Niedotlenienie powoduje zmniejszenie zdolności widzenia w nocy, senność, osłabienie wydolności umysłowej, euforię, nudności i w końcowym efekcie utratę przytomności. Jeżeli samolot odrzutowy lecący na wysokości 11 500 metrów nagle ulega dekompresji, to pilot, który nawet oddychał czystym tlenem, traci przytomność w ciągu 30 sekund i pozostanie w stanie omdlenia przez l minutę. Gwałtowne obniżenie ciśnienia atmosferycznego może, obok niedotlenienia, wywołać wydzielanie się gazów z krwi i płynów tkankowych w formie pęcherzyków gazowych. Jest to tzw. choroba dekompresyjna, bardzo bolesna, powodująca czasami śmierć. Choroba ta powstaje z chwilą gdy ciśnienie atmosferyczne spadnie gwałtownie poniżej całkowitego ciśnienia wszystkich gazów rozpuszczonych w płynach tkankowych...

czytaj dalej