Daily Archives 2015-09-09

rodzaje cukrow

Niektóre dipeptydy i tripeptydy są również absorbowane i następnie rozkładane w komórkach wyścielających jelito cienkie. Te silnie aktywne proteolitycznie enzymy mogłyby bardzo poważnie uszkodzić wydzielające je tkanki, gdyby nie pewne mechanizmy ochronne. Pepsyna, trypsyna i chymotrypsyna są wydzielane w postaci nieczynnej jako pepsynogen, trypsynogen i chymotrypsynogen (przypuszczalnie zapobiega to samotrawieniu się komórek wydzielających te enzymy). Aktywacja polega na odłączeniu się fragmentu łańcucha peptydowego. Pepsynogen (ciężar cząsteczkowy 42 500) przechodzi w żołądku w pepsynę (ciężar cząsteczkowy 34 500) pod wpływem kwasu solnego i samej pepsyny. Przejście trypsynogenu w trypsynę katalizuje enzym enteropeptydazę, wydzielany przez gruczoł ścian jelita, oraz sama trypsyna...

czytaj dalej