Daily Archives 2015-09-02

tchawica

Ściany tchawicy i oskrzeli utworzone są z trzech warstw, przy czym warstwa wewnętrzna zbudowana jest z komórek nabłonkowych, zewnętrzna-z komórek tkanki łącznej, a warstwa środkowa zbudowana jest z pierścieni chrzestnych i mięśni gładkich. (U osób cierpiących na astmę te właśnie mięśnie funkcjonują wadliwie, zmniejszając światło tchawicy, co znacznie utrudnia oddychanie). W wyścielającym tchawicę, wydzielającym śluz nabłonku, występują orzęsione komórki. Rzęski poruszają się stale w jednym tylko kierunku, tak iż bakterie i cząstki pyłu, które dostają się do tchawicy, są chwytane przez śluz, a następnie wyprowadzane ruchem rzęsek do gardzieli...

czytaj dalej