Daily Archives 2015-08-24

Stosunki czasowe

Czas narażenia zależy od rodzaju antygenu, haptenu lub alergenu, rodzaju kontaktu i predyspozycji pacjenta. Dla obrazu chorobowego przy reakcjach alergicznych często mniejsze znaczenie ma czas trwania ekspozycji niż okres między nią a wystąpieniem objawów klinicznych, czyli tak zwany czas reakcji. W zależności od czasu reakcji rozróżniamy, szczególnie w alergiach polekowych, trzy typy odczynów: ostre, podostre oraz późne. Gorączka alergiczna może mieć taki sam przebieg jak w chorobie zakaźnej. Bywa ona niekiedy jedynym objawem alergii (gorączka polekowa w ścisłym znaczeniu). Niekiedy podwyższona temperatura towarzyszy osutce alergicznej, agranulocytozie lub chorobie narządowej...

czytaj dalej