Daily Archives 2015-08-16

tlen i hemoglobina

O połączeniach tlenu z hemoglobiną oraz o jego odłączeniu od oksyhemoglobiny decydują dwa czynniki: stężenie tlenu i w mniejszym stopniu stężenie CO2. W płucach stężenie tlenu jest stosunkowo duże i tam tworzy się oksyhemoglobina. Krew po opuszczeniu płuc i przejściu przez serce i tętnice, gdzie następuje niewielka zmiana w stężeniu tlenu, wędruje do tkanek, w których na skutek niskiego stężenia tlenu następuje rozszczepienie oksyhemoglobiny, uwolnienie tlenu i jego dyfuzja do komórek. Dwutlenek węgla reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy (H2CO3) zatem wzrost stężenia CO2 wzmaga kwasowość krwi. Zdolność hemoglobiny do łączenia się z tlenem zmniejsza się w miarę wzrostu kwasowości krwi a więc ilość CO2 w krwi reguluje częściowo łączenie się hemoglobiny z tlenem...

czytaj dalej

Wole zlosliwe

Jako wole złośliwe określa się wszystkie zmiany narządowe, wywołane przez nowotwory złośliwe tarczycy. Nie zawsze przybierają one postać wola! Guzy złośliwe tarczycy są rzadkie — stanowią około 0,5% wszystkich nowotworów. W wypadku podejrzenia nowotworu tarczycy należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pierwszoplanowy jest scyntygrani. Ogniska nowotworowe dają obraz tzw. zimnych guzków lub niejednorodnych ubytków wychwytywania radioizotopu. Wyjątek stanowić mogą nowotwory wysokozróżnicowane w rzadkich przypadkach złośliwe okazują się również guzki ciepłe lub gorące. Na ogół jednak złośliwy charakter przypisuje się guzkom zimnym. Opinie także potwierdzają się w 10— 35% przypadków...

czytaj dalej