Daily Archives 2015-08-15

Paniczny lek

28-letnia sekretarka od roku jest bezrobotna. Od dwóch miesięcy ma na widoku nową posadę, lecz od prawie ośmiu tygodni choruje na biegunkę niewiadomego pochodzenia. Lekarz określa to jako zaburzenie czynnościowe. Pani ta jest bezradna. Już jako uczennica cierpiała czasami na biegunkę, gdy groziło jej odpytywanie. Odczuwała lęk przed nauczycielami i czuła się opuszczona przez rodziców. Mimo to ukończyła szkołę z dobrym świadectwem i okazała się samodzielna i silna. Swojego strachu prawie nie odczuwała i nie chciała dopuścić do jego powrotu. Gdy była już osobą dorosłą, uczucie strachu zniknęło całkowicie. W pierwszych latach pracy zawodowej odnosiła sukcesy, lecz później zreorganizowano jej firmę. Pani ta utraciła pracę...

czytaj dalej

Wydolnosc nerek

Oceniając stopień wydolności nerek można się posługiwać również i innymi wskaźnikami, jak np. poziomem w surowicy krwi mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego, związków fenolowych, fosforanów i siarczanów. Wszystkie one ustępują jednak kreatyninemii, gdyż w znacznym stopniu zależą od rodzaju diety spożywanej przez badanego oraz od stopnia katabolizmu ustrojowego. Zaniżone w stosunku do wielkości GFR poziomy kreatyniny występują również w zespołach nerczycowych, marskości wątroby, niewydolności nerek oraz po ich przeszczepieniu — a więc w stanach, w których dochodzi do cewkowego wydzielania tego chromogenu lub do jego degradacji w jelitach...

czytaj dalej