Daily Archives 2015-08-10

trawienie

Trawienie może być wewnątrzkomórkowe — gdy drobiny pokarmu są wchłaniane w drodze fagocytozy do wnętrza komórki i enzymy trawienne rozkładają je wewnątrz komórki, lub pozakomórkowe – gdy komórki wytwarzające enzymy wydzielają je do jakiejś jamy, np. do jelita, gdzie następuje hydrolityczny rozkład pokarmu. Pierwotniaki, gąbki i parzydełkowce pobierają pokarm do znajdujących się w komórkach wodniczek trawiennych, gdzie odbywa się trawienie. W procesie ewolucji zwierzęta bardziej złożone rozwinęły specjalny układ pobierania i trawienia pokarmu. Produkty trawienia są rozprowadzane za pomocą układu krążenia do komórek i tam zużytkowane. Przewód pokarmowy człowieka jest w zasadzie długą rurą, złożoną z szeregu części, w których zachodzą kolejno: pobieranie pokarmu, trawienie, wchłanianie...

czytaj dalej