Daily Archives 2015-08-09

przelyk

Przełyk jest umięśnioną rurą prowadzącą wprost z gardzieli do żołądka biegnie on pomiędzy płucami i poza sercem, przechodzi przez przeponę i dochodzi wreszcie do żołądka. Skurcze mięśni przełyku oraz obecność w jego górnej części kęsa pokarmu wywołują pojedynczą, silną, rytmiczną falę skurczu, zwaną perystaltyczną, która przesuwa kęs pokarmowy do żołądka. Fala perystaltyczną jest zawsze poprzedzana rozkurczeni mięśni, przez co następuje miejscowe rozszerzenie przełyku, by mógł się tam zmies’cić przełykany kęs. Podobne fale perystaltyczne przebiegają wzdłuż całego przewodu pokarmowego przesuwając jego zawartość. Fala perystaltyczną przełyku przesuwająca pokarm stały z przełyku do żołądka, biegnie około 6 sekund...

czytaj dalej