Daily Archives 2015-08-07

Wyciek z ucha

Przy wycieku z ucha należy po dokładnym oczyszczeniu przewodu słuchowego zewnętrznego upewnić się za pomocą badania otoskopowego, czy nie ma uszkodzenia błony bębenkowej. Jeśli błona jest nietknięta, wyciek pochodzi z przewodu słuchowego. Wyciek z ucha środkowego jest ropny, niecuchnący i zawiera domieszkę śluzu. Wyciek cuchnący, utrzymujący się po wielokrotnym czyszczeniu jest charakterystyczny dla perlaka. Ubytek w części wiotkiej błony bębenkowej bywa bowiem łatwo przeoczany. Przy ostrym zapaleniu ucha środkowego wyciek trwa zwykle 3—10 dni. Jeżeli utrzymuje się ponad 3 tygodnie albo po zniknięciu znowu powraca, dowodzi to zapalenia wyrostka sutkowatego. Tętniący, kłujący, odczuwany w głębi ucha ból jest wyrazem ostrego stanu zapalnego. Bóle świdrujące są typowe dla półpaśca...

czytaj dalej

gruczoly slinowe

Gruczoły te ułatwiają przechodzenie pokarmu przez gardziel i zapoczątkowują trawienie funkcje te spełniają za pomocą dwóch rodzajów śliny wydzielanej przez trzy pary gruczołów. Pierwszy typ wydzieliny ma charakter wodnisty i służy do zwilżania i rozpuszczania suchego pokarmu pozostałe typy zawierają śluzowaty mukoproteid umożliwiający cząstkom pokarmu zlepianie się w kęs oraz zwilżający ten kęs i smarujący nabłonek przełyku w celu łatwiejszego przełknięcia pokarmu. Ślina zabezpiecza również nabłonek wyścielający jamę ustną przed wyschnięciem, oczyszcza ją i ułatwia mowę przez zwilżanie języka, tak że nie przykleja się on do podniebienia. Trzy pary ślinianek wytwarzają około 1,5 litra śliny dziennie...

czytaj dalej

rodopsyna

Pręciki siatkówki oka zawierają substancję zwaną rodopsyną (purpura wzrokowa), w której skład wchodzą retinen (pochodna witamina A) i białko — opsyna. Pod wpływem światła następuje rozkład rodopsyny na retinen i opsynę oraz podrażnienie receptorów siatkówki, które wysyłają impulsy do mózgu, co daje wrażenie świetlne. Normalna purpura wzrokowa jest szybko odbudowana, ale w przypadku niedoboru witaminy A resynteza rodopsyny jest opóźniona, co wywołuje kurzą ślepotę. Tak duży niedobór witaminy A, który wywołałby kseroftalmię, jest w USA zjawiskiem dość rzadkim na niektórych jednak obszarach kuli ziemskiej kurza ślepota występuje dość często. W czasie n wojny światowej piloci biorący udział w nocnych lotach otrzymywali racje żywnościowe obfitujące w witaminę A...

czytaj dalej