Daily Archives 2015-08-04

dwutlenek wegla

Komórki w stanie spoczynku wytwarzają około 200 cm CO2 w ciągu l minuty. Jeżeli by CO, rozpuszczał się po prostu w osoczu (czyli około 4,3 cm3 CO2 na dm3), krew musiałaby krążyć z szybkością 47 dm /min, a nie 4 do 5 dm”. Taka ilość dwutlenku węgła obniżyłaby pH krwi do 4,5, komórki zaś są zdolne do życia jedynie w wąskim zakresie pH słabo zasadowego (pH 7,2 do 7,6). Niezwykłe właściwości hemoglobiny umożliwiają przenoszenie 50 cm3 CO2 w jednym dm3 krwi z tkanek do pęcherzyków płucnych, przy czym pH krwi tętniczej i żylnej różni się zaledwie o kilka setnych...

czytaj dalej

przemiana weglowodanow

Jak już wiemy, białka i węglowodany są wchłaniane przez układy krwionośne, a tłuszcze — przez kapilary limfa-tyczne kosmków. Wchłonięte aminokwasy i cukry proste przechodzą żyłą wrotną do wątroby. Wątroba prawdopodobnie początkowo odgrywała ważną rolę tylko w trawieniu, jednak w czasie ewolucji podporządkowała sobie jeszcze wiele innych funkcji i obecnie jest chemicznym „majstrem do wszystkiego”...

czytaj dalej