Monthly Archives Sierpień 2015

Stosunki czasowe

Czas narażenia zależy od rodzaju antygenu, haptenu lub alergenu, rodzaju kontaktu i predyspozycji pacjenta. Dla obrazu chorobowego przy reakcjach alergicznych często mniejsze znaczenie ma czas trwania ekspozycji niż okres między nią a wystąpieniem objawów klinicznych, czyli tak zwany czas reakcji. W zależności od czasu reakcji rozróżniamy, szczególnie w alergiach polekowych, trzy typy odczynów: ostre, podostre oraz późne. Gorączka alergiczna może mieć taki sam przebieg jak w chorobie zakaźnej. Bywa ona niekiedy jedynym objawem alergii (gorączka polekowa w ścisłym znaczeniu). Niekiedy podwyższona temperatura towarzyszy osutce alergicznej, agranulocytozie lub chorobie narządowej...

czytaj dalej

Zarys patafizjologii nerek

Zaburzenia pracy nerek mogą być wywołane zmianami ich ukrwienia, spaczeniem czynności kłębków i cewek oraz (lub) utrudnieniem odpływu moczu. Zaburzenia ukrwienia nerek. Przedłużające się ostre niedokrwienie nerek może prowadzić do ostrej mocznicy , a przewlekłe do nadciśnienia naczyniowo-nerkowego lub do zatrzymania w ustroju sody i wody wynikłego z zaburzeń równowagi kłębkowo-cewkowej (np. w przewlekłej niewydolności krążenia). Przekrwienie czynne nerek jest sprawą rzadką i nie ma większego znaczenia klinicznego. Ostre upośledzenie odpływu żylnego nerek (np. na tle zakrzepu) wiedzie do pogorszenia sią czynności dotkniętego zmianami narządu oraz zazwyczaj do wybitnego krwiomoczu. W drastycznych przypadkach wydzielanie moczu przez nerki ustaje całkowicie...

czytaj dalej

uduszenie

Asfiksja (uduszenie) jest spowodowane przerwą w dopływie tlenu do tkanek lub niemożliwością jego zużytkowania przez tkanki. Przyczyna asfiksji może mieć swoje źródło w zaburzeniach procesów przebiegających w płucach, krwi lub tkankach. Przy tonięciu pęcherzyki płucne wypełnia woda, przy zapaleniu płuc wypełnia je płyn tkankowy wywołując duszność z braku tlenu. Przy zatruciu tlenkiem węgla duszności są wywoływane zablokowaniem hemoglobiny, gdyż tlenek węgla łączy się z nią i uniemożliwia dostarczenie tlenu do tkanek. Przy zatruciu cyjankiem duszność jest spowodowana unieczynnieniem jednego z enzymów oddechowych występujących we wszystkich komórkach, mianowicie oksydazy cytochromowej, która jest ważnym ogniwem w układzie enzymów katalizujących łańcuch reakcji oddechowych...

czytaj dalej

substancje energetyczne

Cukry i skrobia są podstawowymi źródłami energii w przeciętnym pokarmie człowieka, ale nie jedynymi. Możemy również czerpać energię z mieszaniny białek i tłuszczów. Węglowodany są najtańszym pożywieniem i fakt, że przeciętny pokarm człowieka zawiera dużą ilość węglowodanów, jest uzależniony głównie od warunków ekonomicznych. Kwas cytrynowy z owoców cytrusowych i kwas jabłkowy z jabłek i pomidorów mogą być również wykorzystywane jako źródła energii. Tłuszcze są najbardziej skoncentrowanymi pokarmami, ponieważ mogą dostarczyć ponad dwukrotnie więcej energii z l g niż węglowodany i białka zawierają również mniej wody niż białka i węglowodany...

czytaj dalej

ruchy jelita

Po spożyciu pokarmu wzrastają znacznie ruchy perystaltyczne w jelicie cienkim, wzbudzone przez odruch żołądkowo-dwunastniczy. Rozciągnięcie żołądka na skutek wypełnienia pokarmem podrażnia zakończenia nerwowe i wywołuje przepływ impulsów nerwowych do s’cian jelita cienkiego, gdzie pobudzają jelito do wzmożonej ruchliwości i wydzielania soku jelitowego. Obserwujemy zwykle dwa rodzaje ruchów: skurcze perystaltyczne przesuwające papkę pokarmową i ruchy wahadłowe, które mieszają zawartość jelita. Pojedyncza fala perystaltyczna nie biegnie daleko, zwykle po 10 cm zostaje rozproszone zdarzają się jednak gwałtowne skurcze, tzw. „pachniecia” perystaltyczne, przebiegające znaczną odległość...

czytaj dalej

roznoszenie tlenu przez krew

W czasie spoczynku komórki organizmu ludzkiego potrzebują 300 dm tlenu na dobę albo 250 cm3 na l minutę. W czasie wytężonej pracy zapotrzebowanie na tlen może wzrosnąć 10- a nawet 15-krotnie. Gdyby tlen był dostarczony komórkom w postaci rozpuszczonej w osoczu, 180 dm krwi powinno by obiec ciało w ciągu l minuty, aby wszystkie komórki miały wystarczającą ilość tlenu, albowiem tlen w osoczu jest słabo rozpuszczalny. W czasie spoczynku człowieka krew obiega ciało z szybkością 5 dm/min i jest to zupełnie wystarczające do zaopatrzenia jego komórek w tlen. Ta wysoka wydajność transportowania tlenu przez krew została osiągnięta dzięki obecności w niej hemoglobiny. Hemoglobina jest barwnikiem czerwonych krwinek uczestniczącego w transporcie całej prawie ilości tlenu i większości CO2...

czytaj dalej

Przewlekle chororby drog oddechowych

Ta grupa schorzeń obejmuje przewlekłe nieżyty oskrzeli, rozedmę płuc i dychawicę oskrzelową. W wieku podeszłym często zresztą obserwuje się formy przejściowe, trudne do jednoznacznego zakwalifikowania, Z uwagi na podobieństwo objawów często używa się dla wymienianych trzech jednostek chorobowych potocznych określeń „zespół ABE” (asthma, bronchitis, emphysema) lub „przewlekły zespół oskrzelowo-płucny”. Pod pojęciami tymi należy (rozumieć zespół objawów, a nie odrębne jednostki chorobowe. Klinicznie zespół objawów manifestuje się kaszlem, odkrztuszaniem i dusznością. U podłoża tych objawów leżą: wzrost napięcia mięśni gładkich oskrzeli (okresowe skurcze oskrzeli), przerost i obrzęk błony śluzowej oskrzeli oraz zaburzenia wydzielania gruczołów oskrzelowych...

czytaj dalej

Zmiany zanikowe

Ze względu na zmiany zanikowe w błonie śluzowej przewodu pokarmowego ludzie w wieku podeszłym często źle tolerują i źle wchłaniają preparaty żelaza. Może to być wskazaniem do podawania żelaza pozajelitowa, co należy stosować dopiero po wyczerpaniu możliwości leczenia doustnego. Podaje się wówczas żelazo domięśniowo (Yeetofer, Ferrum Haussman do stosowania domięśniowego), głęboko w mięsień pośladka, lub dożylnie, eo zapewnia szybkie uzupełnienie niedoboru żelaza, lecz obciążone jest ryzykiem reakcji anafilaktycznych do wstrząsu włącznie. Z tego powodu pierwszą dawkę żelaza podaje się dożylnie w obecności lekarza, powoli, w ilości l ml (20 mg Fe), w celu sprawdzenia wrażliwości...

czytaj dalej

Zez

W przeciwieństwie do zeza towarzyszącego naprzemiennego, zbieżnego lub rozbieżnego, który z punktu widzenia medycyny wewnętrznej ma niewielkie znaczenie, jednostronne i jednooczne zezowanie może być spowodowane wrodzoną toksoplazmozą, wrodzoną zaćmą, wodooczem, wrodzonym ubytkiem naczyniówki, znaczną wadą refrakcji lub ewentualnie wskazywać na obecność siatkówczaka zarodkowego. W każdym przypadku zeza, również towarzyszącego, konieczne jest dokładne badanie oftalmoskopowe. Przy uniesieniu górnej powieki występuje podwójne widzenie podczas patrzenia w prawie wszystkich kierunkach...

czytaj dalej

tlen i hemoglobina

O połączeniach tlenu z hemoglobiną oraz o jego odłączeniu od oksyhemoglobiny decydują dwa czynniki: stężenie tlenu i w mniejszym stopniu stężenie CO2. W płucach stężenie tlenu jest stosunkowo duże i tam tworzy się oksyhemoglobina. Krew po opuszczeniu płuc i przejściu przez serce i tętnice, gdzie następuje niewielka zmiana w stężeniu tlenu, wędruje do tkanek, w których na skutek niskiego stężenia tlenu następuje rozszczepienie oksyhemoglobiny, uwolnienie tlenu i jego dyfuzja do komórek. Dwutlenek węgla reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy (H2CO3) zatem wzrost stężenia CO2 wzmaga kwasowość krwi. Zdolność hemoglobiny do łączenia się z tlenem zmniejsza się w miarę wzrostu kwasowości krwi a więc ilość CO2 w krwi reguluje częściowo łączenie się hemoglobiny z tlenem...

czytaj dalej

Wole zlosliwe

Jako wole złośliwe określa się wszystkie zmiany narządowe, wywołane przez nowotwory złośliwe tarczycy. Nie zawsze przybierają one postać wola! Guzy złośliwe tarczycy są rzadkie — stanowią około 0,5% wszystkich nowotworów. W wypadku podejrzenia nowotworu tarczycy należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pierwszoplanowy jest scyntygrani. Ogniska nowotworowe dają obraz tzw. zimnych guzków lub niejednorodnych ubytków wychwytywania radioizotopu. Wyjątek stanowić mogą nowotwory wysokozróżnicowane w rzadkich przypadkach złośliwe okazują się również guzki ciepłe lub gorące. Na ogół jednak złośliwy charakter przypisuje się guzkom zimnym. Opinie także potwierdzają się w 10— 35% przypadków...

czytaj dalej

Paniczny lek

28-letnia sekretarka od roku jest bezrobotna. Od dwóch miesięcy ma na widoku nową posadę, lecz od prawie ośmiu tygodni choruje na biegunkę niewiadomego pochodzenia. Lekarz określa to jako zaburzenie czynnościowe. Pani ta jest bezradna. Już jako uczennica cierpiała czasami na biegunkę, gdy groziło jej odpytywanie. Odczuwała lęk przed nauczycielami i czuła się opuszczona przez rodziców. Mimo to ukończyła szkołę z dobrym świadectwem i okazała się samodzielna i silna. Swojego strachu prawie nie odczuwała i nie chciała dopuścić do jego powrotu. Gdy była już osobą dorosłą, uczucie strachu zniknęło całkowicie. W pierwszych latach pracy zawodowej odnosiła sukcesy, lecz później zreorganizowano jej firmę. Pani ta utraciła pracę...

czytaj dalej