Monthly Archives Lipiec 2015

utrzymanie pH krwi

Komórki człowieka i innych zwierząt przystosowały się do życia w stosunkowo wąskim zakresie pH i wykształciły szereg mechanizmów, aby to pH utrzymać. Rola hemoglobiny w transporcie CO2 ora2 znaczenie CO2 i białek osocza dla utrzymania równowagi kwasowo–zasadowej, zostały opisane wcześniej . Płuca, usuwając dwutlenek węgla z krwi tak szybko jak on powstaje, odgrywają dużą rolę w utrzymaniu stałego pH, ponieważ CO2 łącząc się z wodą tworzy kwas węglowy. Nerki regulują stężenie jonów wodorowych w płynach wewnątrzkomórkowych i tkankowych przez wydalanie kationów lub anionów, jeżeli ich stężenia odbiegają od normy tym samym utr/ymują one równowagę kwasowo-zasadową krwi...

czytaj dalej

Sod i potas w diecie

Ilość sodu i potasu w diecie powinna być dostosowana do stanu czynnościowego nerek. Ustalenie granic maksymalnego i minimalnego wydalania sodu zapewnia zachowanie odpowiedniej ilości płynu pozakomórkowego, a podawanie go przynajmniej częściowo w postaci wodorowęglanu zmniejsza nasilenie kwasicy metabolicznej. Stosując tego typu leczenie nie wolno dopuścić do powstania niewydolności krążenia, ani do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Dla zapewnienia odpowiedniej diurezy nocnej zaleca się wypijanie przed udaniem się na spoczynek oraz w nocy 1—2 szklanek płynu. Należy energicznie zwalczać nadciśnienie tętnicze, utrzymując je na najniższym poziomie, nie upośledzającym czynności nerek...

czytaj dalej

jelito cienkie

Po opuszczeniu żołądka papka pokarmowa przechodzi do jelita cienkiego, które jest długą, zwiniętą rurą o długości około 7 m i średnicy około 2,5 cm. W zasadzie większa część enzymatycznego trawienia i wchłaniania zachodzi w jelicie. Jedynie alkohol i nieliczne trucizny mogą być wchłaniane przez ściany żołądka. Długość jelita jest w dużym stopniu uzależniona od rodzaju zjadanego pokarmu. Zwierzęta roślinożerne mają jelito bardzo długie, mięsożerne — krótkie, a wszystkożerne, jak np. człowiek – średniej długości. Kijanka żaby lub ropuchy jest roślinożerna i ma bardzo długie jelito, natomiast mięsożerna żaba ma jelito już znacznie krótsze. Pierwszy odcinek jelita cienkiego, zwany dwunastnicą, o długości około 25 cm, zajmuje stale jedno położenie w jamie brzusznej...

czytaj dalej

sluzowka

Komórki śluzówki okolicy odźwiernikowej zaraz po zetknięciu się z częściowo już nadtrawionym pokarmem zaczynają wydzielać gastrynę do krwi. Jeżeli wyciąg z tych komórek wstrzykniemy zwierzęciu, rozpocznie ono w krótkim czasie produkcję soku żołądkowego. W celu potwierdzenia tej hipotezy połączono obiegi krwionośne dwóch psów, które od siebie izolowano gdy jednemu z nich wprowadzono pokarm w okolicę odźwiernika, gruczoły drugiego psa zaczęły również wytwarzać sok żołądkowy. Ponieważ oba zwierzęta nie były połączone drogą nerwową, podnieta do wydzielania mogła jedynie przejść drogą hormonalną, przez układ krążenia...

czytaj dalej