Monthly Archives Lipiec 2015

Poziom prolaktyny

Poziom prolaktyny wzrasta podczas i tuż po karmieniu, a następnie nieco się obniża. Im więcej dziecko wysysa pokarmu, tym wyższy jest poziom tego hormonu. Dlatego też stałe przystawianie do piersi powoduje stałą produkcję prolaktyny, a co za tym idzie — wydzielanie pokarmu. Podobną, aczkolwiek dużo mniejszą, rolę spełniają aparaty do opróżniania piersi, tzw. ściągaczki do pokarmu. Na poziom prolaktyny ma również wpływ samopoczucie kobiety. Wszelkiego rodzaju urazy psychiczne, przykrości, lęki działają hamująco na jej wytwarzanie. Stąd więc — potwierdzone naukowo — zalecenie, że kobieta karmiąca powinna żyć w atmosferze spokoju i życzliwości, być chroniona przed konfliktami i przykrościami...

czytaj dalej

Starcze nadcisnienie

W „czystych” postaciach starczego skurczowego nadciśnienia miażdżycowego, którego pierwotną przyczyną jest zmniejszona podatność ścian tętnicy głównej i dużych tętnic, najwłaściwsze byłyby leki zwiększające elastyczność tętnic. Lekami takimi obecnie mię dysponujemy. Wykazano, że initroprusydek sodowy wywołuje spadek ciśnienia skurczowego przez niemal swoisty wpływ na elastyczność i pojemność dużych tętnic, jednak lek ten .nie nadaje się do stosowania w codziennej praktyce. Inne leki obniżające ciśnienie nie wywierają istotnego wpływu na podatność ścian tętnic. Preferuje się więc te leki, które są lepiej tolerowane i nie wywołują hipotonii oirtostatycznej, zgodnie z zasadą, że „lekiem, z wyboru jest raczej lek lepiej tolerowany niż lek bardziej skuteczny”...

czytaj dalej

Zle wrazenie matek

Często matka sądzi, że ma za mało pokarmu, ponieważ pod koniec karmienia, gdy dziecko jeszcze ssie, wypływa niewiele mleka. To zjawisko jest prawidłowe. Dziecko zaspokoiło już głód. Początkowo ssało intensywnie, pokarm był słodki. Potem pokarm staje się mniej słodki, za to bardziej tłusty, co wywołuje uczucie sytości, l choć niemowlę pragnie pozostać przy piersi, nie wynika to z chęci połykania pokarmu, a raczej z potrzeby kontaktu z matką czy potrzeby czynności ssania. Drzemie ono przez chwilę, budzi się, wykonuje kilka ruchów ssących i znów zasypia. Ssanie opróżnionej piersi nie oznacza, że matka ma małą ilość pokarmu. Jeśli niemowlę zbyt mało wyssało, obudzi się wcześniej i wcześniej trzeba go będzie nakarmić...

czytaj dalej

dyfuzja gazow

Istotnym czynnikiem regulującym kierunek i intensywność dyfuzji gazu jest jego ciśnienie cząstkowe. W mieszaninie kilku gazów każdy z nich wywiera — niezależnie jeden od drugiego — takie ciśnienie, jakie by wywierał w tym samym stężeniu w stanie czystym. Ciśnienie powietrza na poziomie morza wynosi 1010 hPa (760 mm Hg), w tym ciśnieniu tlen stanowi tylko 1/5, czyli ciśnienie cząstkowe tlenu wynosi 200 hPa (150 mm Hg). Powietrze pęcherzyków płucnych zawiera mniej tlenu od atmosferycznego jego ciśnienie cząstkowe wynosi tutaj około 146 hPa (105 mm Hg). Prąd krwi płynącej przez naczynia włosowate płuc jest za szybki, aby mogła wyrównać się różnica pomiędzy ciśnieniem cząstkowym tlenu w krwi i w pęcherzykach, dlatego ciśnienie cząstkowe tlenu w krwi tętniczej wynosi 130 hPa (100 mm Hg)...

czytaj dalej

Zaparcia

Zaparcia stanowią jedną z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez chorych w wieku podeszłym. Mogą one być objawem, choroby przewodu pokarmowego (kamicy żółciowej, choroby wrzodowej, zespołu jelita drażliwego itp.), zaburzeń ogólnoustrojowych (np. niedoczynność gruczołu tarczowego) lub występować jako objaw samoistny (tzw. zaparcia nawykowe). Długotrwałe zaparcia są często czynnikiem patogenetycznym niektórych chorób przewodu pokarmowego, jak uchyłkowatości jelita grubego, żylaków odbytu lub zespołu jelita drażliwego. Leczenie zaparć jest więc postępowaniem skierowanym mię tylko przeciwko dokuczliwemu objawowi, lecz także zapobieganiem dalszym zaburzeniom przewodu po(karmowego...

czytaj dalej

jak nerki wydalaja

Aby opanować ląd, człowiek i inne wyższe kręgowce wykształciły mechanizmy umożliwiające wydalanie stężonego moczu z jednoczesnym zachowaniem wody w ciele. Zdolność ta zależy od pewnych właściwości pętli Henlego. Kłębki i kanaliki pierwszego i drugiego rzędu są zlokalizowane w powierzchniowej części nerek, zwanej korą, podczas gdy pętla Henlego ciągnie się w głąb do rdzenia. Naczynia włosowate przykanalikowe tworzą również długie pętle — naczynia proste — dochodzące do rdzenia. Toteż przepływająca przez nie krew dociera do rdzenia nerki, ramieniem wstępującym naczynia powraca do jej warstwy korowej, po czym uchodzi do żył nerkowych. Kanaliki zbiorcze, do których otwierają się kanaliki drugiego rzędu, przechodzą przez rdzeń i uchodzą do miedniczek nerkowych...

czytaj dalej

Zapalenie

W izolowanym zapaleniu naczyniówki i siatkówki pacjent nie odczuwa bólu, skarży się natomiast na objawy ze strony wnętrza oka, jak: błyski, migotania i latające muszki, jako następstwo wysięku do ciałka szklistego. Jeżeli ognisko znajduje się w pobliżu plamki żółtej, powoduje silne zaburzenia widzenia z metamorfopsją. W niedawno powstałym zapaleniu, podczas badania oftalmoskopowego stwierdza się na dnie oka szarawobiaławe, okrągławe, często zlewające się ogniska. W innych przypadkach obok świeżych zmian znajdujemy stare, wygojone lub będące w stadium gojenia,, rozsiane na całym dnie oka. Wygojone ogniska są ostro odgraniczone, najczęściej inkrustowane barwnikiem lub białe. Naczynia siatkówki przebiegają ponad ogniskami zapalnymi...

czytaj dalej

Pogorszenie wzroku

Powolne pogarszanie się wzroku i zwężenie pola widzenia występuje w dziedzicznym zwyrodnieniu barwnjkowym siatkówki, związanym ze ślepotą zmierzchową. Na dnie oka stwierdza się ogniska odkładającego się barwnika, kształtem przypominające komórki kostne, zwężone naczynia siatkówki, woskową bladość tarczy nerwu wzrokowego (zanik). Charakterystyczne poza tym są: wspomniane koncentryczne zwężenie pola widzenia oraz silne osłabienie lub brak adaptacji do ciemności. Typowa skargą pacjentów z tego typu zaburzeniami jest niemożność czytania przy zachowanym widzeniu obwodowym. Ponadto charakterystyczne jest upośledzenie ostrości wzroku ze zniekształceniem obrazu lub mroczkiem środkowym, przy zachowanym polu widzenia. Rozpoznanie można postawić na podstawie badania oftalmoskopowego...

czytaj dalej

Zespoly majaczeniowe

Pierwowzorem fizjologicznym są marzenia senne, w czasie których osoba śniąca widzi różne postacie i sceny, bierze w nich jakgdyby udział, reaguje lejkiem itp. Majaczenie to przede wszystkim omamy wzrokowe, chociaż mogą im towarzyszyć omamy z innych zmysłów. Choremu „zwidują się” różne postacie i sceny. Niekiedy omamy budzą w nim lęk i tendencje do ucieczki. Chory jest zdezorientowany w czasie, miejscu i otoczeniu. Nie poznaje osób najbliższych. Z racji złego stanu ogólnego zwykle nie ucieka, nie jest agresywny. Często leżąc w łóżku wpatruje się w coś, śledzi wzrokiem,, szuka czegoś rękami na pościeli. Zespół majaczeniowy w wieku podeszłym to najczęściej przejaw choroby somatycznej lub zatrucia. W postępowaniu terapeutycznym należy zwrócić uwagę na przyczynę omawianych zaburzeń...

czytaj dalej

Przyczyny zaklocenia snu

Mały kieliszek wina lub kufelek piwa mogą wyjątkowo spełnić funkcję „jednego na drzemkę”. Jednak już większa od tej niewielkiej ilość alkoholu może spowodować zakłócenia snu. Po alkoholu na ogół szybko się zasypia. Obciąża on jednak w czasie snu zarówno układ nerwowy, jak i cały organizm, który musi się zająć metabolizmem alkoholu. „Narkotyzowany” budzi się względnie szybko i od tego momentu występują już zakłócenia snu. Najważniejsza faza snu, faza szybkich ruchów gałek ocznych, jest obciążona, zmienia się profil snu. Alkohol jest zatem jednym z czynników najczęściej zaburzających sen. Zakłócenie rytmu snu występuje u wszystkich zatrudnionych na zmiany. Fakt „jasno—ciemno” wypada z równowagi wraz z „zegarem wewnętrznym”...

czytaj dalej