Daily Archives 2015-07-24

Zespol DIC

Zespół DIC jest stanem ciężkim, w postaci ostrej bezpośrednio zagrażającym życiu. U ludzi w wieku podeszłym, schorowanych, cierpiących na niewydolność krążenia lub oddychania, cukrzycę i nowotwory zespół DIC w formie przewlekłej lub podostrej zdarza się często, gdyż istnieją po temu warunki, takie jak kwasica, zwolnienie przepływu krwi zastój żylny oraz zmiany miażdżycowe w drobnych naczyniach. Czynnikiem wyzwalającym DIC bywa często uogólnione zakażenie, którego objawy u ludzi starych mogą być szczególnie podstępne. Ze względu na zwiększoną skłonność do reagowania objawami toksycznymi, w każdym przypadku stosowania glikozydów naparstnicy u osób w wieku podeszłym nieodzowna jest szczególnie wnikliwa obserwacja lekarska, zwłaszcza w pierwszych dniach naparstnicowania...

czytaj dalej