Daily Archives 2015-07-17

Stosowanie adrenomsemitykow

Zarówno dobór leku, jak i pojedyncza dawka powinny być ustalone indywidualnie. Chorzy, u których skuteczny i dobrze znoszony jest np. salbutamol mogą słabo oddziaływać lub mogą u nich występować objawy niepożądane, po np. fenoterolu i odwrotnie. To tłumaczy celowość współistnienia w lecznictwie wielu leków mniej więcej równowartościowych z punktu widzenia farmakologii klinicznej. Pojedyncza dawka powinna Ibyć najmniejszą dawką skuteczną, tzn. powodującą całkowite zniesienie duszności i nie powinna być większa niż 2 „porcje” aerozolu (0,2 mg salbutamolu, 0,4 mg fenoterolu, 0,5 mg terbu taimy itp.). Przy podawaniu 2 „porcji” na pojedynczą dawkę należy między nimi stosować odstęp l—2-minutowy...

czytaj dalej

Psychozy schizofreniczne

Rozpoznanie po raz pierwszy schizofrenii w wieku podeszłym należy do dużej rzadkości. Zazwyczaj w takich przypadkach występują postacie nietypowe, skąpo-objawowe o wieloletnim przebiegu w łagodnej formie i ma ogół bez tzw. objawów wytwórczych, jak halucynacje lub urojenia. Często na taki obraz choroby nakładają się objawy zespołu psychoorgamicznego, niekiedy trudne w różnicowaniu z procesem schizofrenicznym. Nie zawsze zachodzi potrzeba leczenia farmakologicznego. O jego podjęciu powinien decydować specjalista ma podstawie aktualnie występującej sympiomatyki. Lekarz ogólny natomiast częściej napotyka chorego w podeszłym wieku, który leczy się wiele lat z, powodu przewlekłego procesu schizofrenicznego...

czytaj dalej