Daily Archives 2015-07-11

Starcze nadcisnienie

W „czystych” postaciach starczego skurczowego nadciśnienia miażdżycowego, którego pierwotną przyczyną jest zmniejszona podatność ścian tętnicy głównej i dużych tętnic, najwłaściwsze byłyby leki zwiększające elastyczność tętnic. Lekami takimi obecnie mię dysponujemy. Wykazano, że initroprusydek sodowy wywołuje spadek ciśnienia skurczowego przez niemal swoisty wpływ na elastyczność i pojemność dużych tętnic, jednak lek ten .nie nadaje się do stosowania w codziennej praktyce. Inne leki obniżające ciśnienie nie wywierają istotnego wpływu na podatność ścian tętnic. Preferuje się więc te leki, które są lepiej tolerowane i nie wywołują hipotonii oirtostatycznej, zgodnie z zasadą, że „lekiem, z wyboru jest raczej lek lepiej tolerowany niż lek bardziej skuteczny”...

czytaj dalej