Daily Archives 2015-07-07

Zapalenie

W izolowanym zapaleniu naczyniówki i siatkówki pacjent nie odczuwa bólu, skarży się natomiast na objawy ze strony wnętrza oka, jak: błyski, migotania i latające muszki, jako następstwo wysięku do ciałka szklistego. Jeżeli ognisko znajduje się w pobliżu plamki żółtej, powoduje silne zaburzenia widzenia z metamorfopsją. W niedawno powstałym zapaleniu, podczas badania oftalmoskopowego stwierdza się na dnie oka szarawobiaławe, okrągławe, często zlewające się ogniska. W innych przypadkach obok świeżych zmian znajdujemy stare, wygojone lub będące w stadium gojenia,, rozsiane na całym dnie oka. Wygojone ogniska są ostro odgraniczone, najczęściej inkrustowane barwnikiem lub białe. Naczynia siatkówki przebiegają ponad ogniskami zapalnymi...

czytaj dalej

Pogorszenie wzroku

Powolne pogarszanie się wzroku i zwężenie pola widzenia występuje w dziedzicznym zwyrodnieniu barwnjkowym siatkówki, związanym ze ślepotą zmierzchową. Na dnie oka stwierdza się ogniska odkładającego się barwnika, kształtem przypominające komórki kostne, zwężone naczynia siatkówki, woskową bladość tarczy nerwu wzrokowego (zanik). Charakterystyczne poza tym są: wspomniane koncentryczne zwężenie pola widzenia oraz silne osłabienie lub brak adaptacji do ciemności. Typowa skargą pacjentów z tego typu zaburzeniami jest niemożność czytania przy zachowanym widzeniu obwodowym. Ponadto charakterystyczne jest upośledzenie ostrości wzroku ze zniekształceniem obrazu lub mroczkiem środkowym, przy zachowanym polu widzenia. Rozpoznanie można postawić na podstawie badania oftalmoskopowego...

czytaj dalej