Daily Archives 2015-07-05

Zespoly majaczeniowe

Pierwowzorem fizjologicznym są marzenia senne, w czasie których osoba śniąca widzi różne postacie i sceny, bierze w nich jakgdyby udział, reaguje lejkiem itp. Majaczenie to przede wszystkim omamy wzrokowe, chociaż mogą im towarzyszyć omamy z innych zmysłów. Choremu „zwidują się” różne postacie i sceny. Niekiedy omamy budzą w nim lęk i tendencje do ucieczki. Chory jest zdezorientowany w czasie, miejscu i otoczeniu. Nie poznaje osób najbliższych. Z racji złego stanu ogólnego zwykle nie ucieka, nie jest agresywny. Często leżąc w łóżku wpatruje się w coś, śledzi wzrokiem,, szuka czegoś rękami na pościeli. Zespół majaczeniowy w wieku podeszłym to najczęściej przejaw choroby somatycznej lub zatrucia. W postępowaniu terapeutycznym należy zwrócić uwagę na przyczynę omawianych zaburzeń...

czytaj dalej

Przyczyny zaklocenia snu

Mały kieliszek wina lub kufelek piwa mogą wyjątkowo spełnić funkcję „jednego na drzemkę”. Jednak już większa od tej niewielkiej ilość alkoholu może spowodować zakłócenia snu. Po alkoholu na ogół szybko się zasypia. Obciąża on jednak w czasie snu zarówno układ nerwowy, jak i cały organizm, który musi się zająć metabolizmem alkoholu. „Narkotyzowany” budzi się względnie szybko i od tego momentu występują już zakłócenia snu. Najważniejsza faza snu, faza szybkich ruchów gałek ocznych, jest obciążona, zmienia się profil snu. Alkohol jest zatem jednym z czynników najczęściej zaburzających sen. Zakłócenie rytmu snu występuje u wszystkich zatrudnionych na zmiany. Fakt „jasno—ciemno” wypada z równowagi wraz z „zegarem wewnętrznym”...

czytaj dalej

utrzymanie pH krwi

Komórki człowieka i innych zwierząt przystosowały się do życia w stosunkowo wąskim zakresie pH i wykształciły szereg mechanizmów, aby to pH utrzymać. Rola hemoglobiny w transporcie CO2 ora2 znaczenie CO2 i białek osocza dla utrzymania równowagi kwasowo–zasadowej, zostały opisane wcześniej . Płuca, usuwając dwutlenek węgla z krwi tak szybko jak on powstaje, odgrywają dużą rolę w utrzymaniu stałego pH, ponieważ CO2 łącząc się z wodą tworzy kwas węglowy. Nerki regulują stężenie jonów wodorowych w płynach wewnątrzkomórkowych i tkankowych przez wydalanie kationów lub anionów, jeżeli ich stężenia odbiegają od normy tym samym utr/ymują one równowagę kwasowo-zasadową krwi...

czytaj dalej