Daily Archives 2015-06-21

Rozlane rozszerzenie przelyku

Przyczyną rozlanego rozszerzenia przełyku może być skurcz wpustu (car-diospasmus), polegający na nadmiernym napięciu dolnego zwieracza przełyku, lub achalazja (achalasia), brak aktywności perystaltycznej i zdolności do rozkurczu mięśni dolnego odcinka przełyku. Ponieważ oba zjawiska zazwyczaj współistnieją, z klinicznego punktu widzenia używanie terminu „rozlane rozszerzenie przełyku” jest korzystniejsze, pomimo że odnosi się bardziej do skutku niż przyczyny schorzenia. Choroba występuje głównie u osób w wieku średnim, jednak może dotyczyć chorych także po 65 roku życia...

czytaj dalej

Praca z monitorami ekranowymi

Posługiwanie się monitorami ekranowymi jest dla oka pracą „nienaturalną”. Oko człowieka jest przystosowane do spoglądania na przedmioty znajdujące się w odległości około 33 cm oraz do patrzenia w dal, na odległości przekraczające 5 m. Długotrwałe patrzenie na ekran znajdujący się w odległości 50—60 cm stanowi zatem dla oka znaczne obciążenie. Konsekwencją wielogodzinnej pracy przy monitorach ekranowych jest zespół przemęczenia, na który składają się takie objawy, jak: nienaturalna postawa ciała, napięcia, nerwowość, bóle głowy oraz dolegliwości ze strony oczu: pieczenie, migotanie widzianego obrazu, okresowa krótkowzroczność. W większości przypadków dolegliwości te ustępują pod wpływem przerw wypoczynkowych...

czytaj dalej

Zywienie kobiety w okresie ciazy

Kobieta w okresie laktacji powinna odżywiać się bardzo racjonalnie i prawidłowo, gdyż od tego zależy pomyślny przebieg karmienia piersią. Okres ten charakteryzuje się największym w życiu kobiety zapotrzebowaniem na wszystkie składniki pokarmowe. Musi ona dostarczyć pokarm niezbędny do funkcjonowania własnego organizmu oraz zgromadzić pewien naddatek konieczny do wytworzenia mleka. Z tego mleka powstaje ustrój dziecka. Najważniejszym składnikiem pokarmu kobiecego jest białko, które stanowi materiał budulcowy organizmu dziecka. W pokarmie jest go średnio 1,1%. Spożycie białka w okresie laktacji powinno wzrosnąć o 50%. Aby spożywać dostateczną ilość białka, matka karmiąca nie musi koniecznie pić mleko...

czytaj dalej