Daily Archives 2015-06-20

Uklad oddechowy

Oddychanie polega na rozprężaniu płuc przy udziale mięśni klatki piersiowej i przepony. Zasysane w ten sposób powietrze przepływa do płuc przez nos, gardło, tchawicę i oskrzela. W obrębie nosa i gardła powietrze jest filtrowane, ogrzewane i nawilżane. Poprzez gardło przemieszczają się zarówno spożywane pokarmy, jak i wdychane oraz wydychane powietrze. Na wysokości krtani ich drogi rozchodzą się — przy połykaniu następuje zamkniecie krtani przez nagłośnię i pokarm przemieszcza się do przełyku, natomiast w czasie oddychania szpara głośni jest otwarta i powietrze przedostaje się przez tchawicę do oskrzeli...

czytaj dalej

osmoreceptory

Złożony mechanizm przeciwprądowego przepływu w pętli Henlego, za pomocą którego nerki mogą regulować ilość wody resorbowanej z przesączu kłębkowego, pozostaje pod wpływem hormonu antydiuretycznego wydzielanego przez tylny płat przysadki. Wydzielanie hormonu antydiuretycznego natomiast regulują Osmoreceptory znajdujące się w jądrze nadwzrokowym podwzgórza. Reagują one na zmianę osmolarności osocza przez stymulację lub wydzielanie ADH przez przysadkę. Osmoreceptory są wyspecjalizowanymi neuronami, zawierającymi przypuszczalnie małe komory z płynem. Komory te pęcznieją, gdy osmolarność osocza maleje i kurczą się, gdy osmolarność osocza wzrasta. Skurczenie ich inicjuje impulsy, które przechodzą włóknami nerwowymi do tylnego płata przysadki, gdzie stymulują wydzielanie ADH...

czytaj dalej