Daily Archives 2015-06-18

Problem z nerwem

Niedowład nerwu odwodzącego. Pacjent skarży się na podwójne widzenie przy patrzeniu w bok, w kierunku porażonego mięśnia. Izolowane porażenie nerwu odwodzącego, szczególnie jeśli jest zmienne, powinno wzbudzać podejrzenie stwardnienia rozsianego lub cukrzycy. Porażenie obwodowe nerwu odwodzącego występuje często łącznie z innymi stanami chorobowymi, jak nerwiak nerwu słuchowego, zespół zatoki jamistej, zespół szczeliny oczodołowej, nerwoból nerwu trójdzielnego, wylewy podpajęczynówkowe. Zespól Gradeniga stwierdzany w chorobach ucha środkowego wyraża się obwodowym porażeniem nerwu odwodzącego, uszkodzeniem nerwu trójdzielnego po tej samej stronie z bólami, obniżeniem czucia i niekiedy jednoimiennym niedowładem nerwu twarzowego...

czytaj dalej