Daily Archives 2015-06-15

Sztuczne karmienie w pierwszym kwartale

Najbardziej niekorzystne jest włączenie sztucznego karmienia w pierwszym kwartale życia niemowlęcia, choćby to był tylko jeden posiłek dziennie. Nie umie ono przestawiać swoich umiejętności ssania z buteiki na ssanie piersi. Potem robi to już z łatwością i bardzo chętnie. Omówiłam już najczęstsze przyczyny powodujące rezygnację matki z karmienia piersią. Są to: pozorny brak pokarmu oraz nieumiejętność ssania przez noworodka. Teraz zajmiemy się mniej powszechnymi przyczynami niepotrzebnego odstawiania od piersi. Występują one jednak na tyle często, że wydaje się celowe ich scharakteryzowanie. Zdarza się, że matka ma dużo pokarmu, jej piersi są nabrzmiałe, noworodek ssie chętnie, szybko i skutecznie...

czytaj dalej

bialka i tluszcze

Białka zawarte w sokach trawiennych stanowią znaczną część wszystkich hydrolizowanych w przewodzie pokarmowym białek i są źródłem części aminokwasów wchłanianych w jelicie. Białka wydzielane dziennie przez trzustkę stanowią około 1/4 jej białek. Obliczono, że człowiek wydziela ze swoimi sokami trawiennymi około 100 g białek dziennie. Białka te są następnie hydrolizowane, a ich aminokwasy ponownie absorbowane. Ilość ta jest porównywalna do dziennej diety białkowej ludzi. Tłuszcze są rozkładane przez esterazy, które rozrywają wiązania między glicerolem a kwasami tłuszczowymi. Najważniejszą esterazą u ssaków jest lipaza triacylo-glicerolowa, wydzielana przez trzustkę...

czytaj dalej