Daily Archives 2015-06-12

Schemat leczenia wrzodow

Ogólny schemat leczenia choroby wrzodowej u osób w wieku podeszłym nie odbiega od stosowanego, w całej populacji chorych, zaś wybór zasadniczego leku przeciwwrzodowego uzależnia się od indywidualnych cech chorego i przebiegu choroby. Postępowanie terapeutyczne, obejmuje: 1) unormowany tryb życia, 2) leczenie dietetyczne, 3) zaniechanie nałogów, 4) leczenie farmakologiczne, 5) postępowanie chirurgiczne, 6) leczenie uzdrowiskowe. W okresie zaostrzeń dolegliwości stosuje się leczenie spoczynkowe, polegające na wydłużeniu snu oraz leżeniu przez kilka godzin w ciągu dnia. Takie postępowanie powoduje ustępowanie objawów podmiotowych oraz skrócenie czasu gojenia mszy („efekt łóżka szpitalnego”)...

czytaj dalej

Ucho

Duża liczba objawów w chorobach ucha zależy od budowy narządu słuchu. W jego skład wchodzą: ucho zewnętrzne, stanowiące rodzaj tuby zbierającej fale dźwiękowe z otoczenia, ucho środkowe, przewodzące fale dźwiękowe, i ucho wewnętrzne, będące receptorem dźwięków i narządem równowagi ponadto przez trąbkę słuchową istnieje połączenie ucha z gardłem. Dodać należy, że ucho sąsiaduje bezpośrednio z wnętrzem czaszki i obejmuje również nerw twarzowy w miejscu jego przebiegu wewnątrz, kości skroniowej. Przy rozpoznawaniu choroby ucha pomocne są: wywiady, badanie otoskopowe oraz badania czynnościowe narządu słuchu. Ogólnie, choroby ucha podzielić można na zapalne i niezapalne. W pierwszych objawy zapalenia są tym wyraźniejsze. im choroba przebiega ostrzej...

czytaj dalej