Daily Archives 2015-06-10

Praca przy tasmie

Tak samo jak praca na zmiany wyraźne zaburzenia wywołują zajęcia monotonne. W pracy akordowej i na taśmie wymagane są takie zdolności, jak: wytrwałość, cierpliwość i przystosowanie. Cała organizacja pracy wymaga wysokiego stopnia zręczności i dokładności, by przez wiele godzin wykonywać tę samą czynność, z taką samą precyzją, pod dużym naciskiem czasu. Ta monotonność powiązana zawsze z koncentracją obciąża mocno psychikę. Hałas, krótkie przerwy, jednostronne przeciążenie i równoczesne nieobciążenie, prowadzą do „nerwowego” wysiłku, który przejawia się w takich dolegliwościach jak znużenie, senność, rozdrażnienie, brak koncentracji i niechęć. Psychiczne obciążenia w układzie partnerskim, w rodzinie lub w miejscu pracy działają najsilniej na ogólny stan zdrowia...

czytaj dalej