Daily Archives 2015-06-09

Rozcienczanie moczu

Próba rozcieńczania moczu jest obecnie rzadko stosowana, jako mało czuła, a uciążliwa dla badanego. Badanie moczu daje cenne informacje 0 stanie anatomicznym i czynnościowym błony sączącej kłębków nerkowych. W warunkach prawidłowych jest ona nieprzepuszczalna dla elementów morfotycznych ‚krwi i niemal nieprzepuszczalna dla ciał wielkocząsteczkowych. Dlatego też w moczu dobowym znajduje się mniej niż 3 000 000 krwinek czerwonych i poniżej 3 600 000 białych. Erytrocyty pochodzące z nerek są zazwyczaj wyługowane z hemoglobiny i cechuje je anizocytoza. Mocz nie zawiera też białek w ilościach wykrywalnych metodami rutynowymi. Uszkodzenie kłębków powoduje zwiększenie przepuszczalności ich błony podstawnej, co prowadzi do białkomoczu. Może on być „selektywny”, tzn...

czytaj dalej

prog nerkowy

Jakkolwiek w przesącza kłębkowym znajduje się glukoza, to jednak normalnie nie ma jej w moczu, ponieważ jest resorbowana przez komórki kanalików. Jeżeli jednak we krwi — a więc i w przesącza — jest tak dużo glukozy, iż nie może być wchłonięta do naczyń krwionośnych w tak krótkim czasie, w jakim przesącz przechodzi przez kanaliki, to glukoza pojawia się w moczu. Jeżeli stężenie glukozy we krwi osiągnie tak duży poziom, mówimy, iż glukoza osiągnęła „próg nerkowy”, który dla niej wynosi około 150 mg na 100 cm3 krwi. Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, glukoza zaczyna „wypadać” do moczu. Wiele innych substancji może osiągnąć „próg nerkowy” stężenie progowe, przy którym zaczynają się pojawiać w moczu, jest różne dla różnych substancji...

czytaj dalej