Daily Archives 2015-06-07

Ostra niezapalna niewydolnosc nerek

Ostra niezapalna niewydolność nerek (o.n.n.n.) jest formą ostrej mocznicy powstałej wskutek toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia miąższu nerek. Etiologia. Do o.n.n.n. mogą prowadzić zatrucia substancjami neurotoksyczny oraz stany przebiegające z nagłym pogorszeniem się ukrwienia nerek, jak obfite krwotoki, oparzenia, wstrząs, przedłużająca się ostra mocznica przednerkowa. Patogeneza jest bardzo złożona i niecałkowicie jeszcze wyjaśniona. Dominującą rolę w powstawaniu niewydolności odgrywa niedokrwienie kory nerek, pociągające za sobą spadek przesączania kłebkowego. Dodatkowymi czynnikami są dyfuzja wsteczna moczu pierwotnego poprzez uszkodzone ściany cewek, wysalanie się w nich /wałeczków, obrzęk tkanki śród-miąższowej i, być może, powstawanie skrzeplin w naczyniach włosowatych...

czytaj dalej

przemiana podstawowa

Dzienne zużycie energii różni się bardzo u różnych osób zależy ono od aktywności, wieku, płci, ciężaru, stanu hormonalnego i proporcji ciała. Badania szybkości metabolizmu przeprowadza się w standardowych warunkach. Jeżeli po upływie 12 godzin od ostatniego posiłku człowiek pozostaje w całkowitym spoczynku przez przynajmniej 30 minut w temperaturze otoczenia od 18° do 26°C, to zużywa on tylko tyle energii, ile jest potrzebne do podtrzymania bicia serca, ruchów oddechowych oraz do utrzymania stałej temperatury ciała. Ilość energii zużywana przez organizm (na czczo) tylko do utrzymania go przy życiu, tzn. przez organizm, który nie wykonuje żadnej pracy mięśniowej (znajdujący się w zupełnym spokoju), nazywamy przemianą podstawową...

czytaj dalej

homeostaza i wydalanie

Usuwanie produktów przemiany materii z płynów organizmu jest bardzo ważną funkcją nerek, ale nie jest to ich jedyna czynność. Nerki odgrywają również pierwszorzędową rolę w regulowaniu ogólnej objętości krwi, zawartości wody w organizmie, odczynu pH oraz chemicznego składu krwi i płynów tkankowych. Komórki mogą żyć i funkcjonować tylko w bardzo ograniczonych warunkach. Przez wydalanie pewnych substancji i zatrzymywanie innych nerki utrzymują stałe środowisko w krwi i płynach tkankowych wymagane przez komórki dla normalnego funkcjonowania. Organizm charakteryzuje się stałością swego środowiska wewnętrznego, co Walter Connon nazwał homeostazą...

czytaj dalej