Monthly Archives Maj 2015

Wystopienie zespolu psychopatologcznego

Wystąpienie zespołu psychopatologicznego w przebiegu choroby somatycznej powoduje w następstwie nie tylko sumowanie objawów. Zespół psychopatologiczny ma istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia choroby somatycznej. Wspomniane już majaczenie, objawiające się m.in. pobudzeniem psychoruchowym znacznie pogarsza wyniki leczenia w chorobach, w których warunkiem wyleczenia jest ograniczenie wysiłków i zachowanie spokoju. Również objawy i zespoły zaliczane tradycyjnie do nerwicowych nie pozostają bez wpływu na wyniki leczenia i mogą je znacznie pogarszać. W badaniach prospektywnych okazało się, że nasilenie depresji było znaczniejsze u osób, które zmarły z powodu zawału, w porównaniu z osobami, które go przeżyły...

czytaj dalej

Rozpoznanie niedoczynnosci

Do objawów potwierdzających rozpoznanie należy zmniejszenie podstawowej przemiany materii, duże stężenie cholesterolu (po wyłączeniu hipercholesterolemii rodzinnej lub uwarunkowanej innymi chorobami) i zmieniony refleksogram, tj. wydłużenie czasu trwania odruchu ze ścięgna piętowego powyżej 380 ms, również po wyłączeniu innych przyczyn tego zjawiska. Dopełnieniem klinicznego obrazu jest niedokrwistość i niewielkie do średniego przyspieszenie opadania krwinek. Charakterystyczne są również zmiany w zapisie ekg. Poza niskim woltażem, obecnym w silnie wyrażonym obrzęku śluzowatym, stwierdza się przede wszystkim spłaszczone lub ujemne załamki T. W surowicy często spotyka się wzrost aktywności kinazy kreatynowej i dehydrogenazy kwasu mlekowego...

czytaj dalej

Pracie i cewka

Priapismus, czyli długotrwały wzwód prącia nie związany z pobudzeniem płciowym (we wczesnym okresie możliwy do usunięcia za pomocą zabiegu operacyjnego) może być spowodowany przyczynami miejscowymi, ogólnymi, lub też zależeć od schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Skargi na ból przy kątowym ustawieniu prącia podczas wzwodu wskazują na stwardnienie ciał jamistych prącia. Ropne zapalenie żołędzi prącia rozwija się zwykle na podłożu cukrzycy. Przy każdym przewlekłym zapaleniu żołędzi, szczególnie przy współistnieniu stulejki, należy mieć na uwadze możliwość stanu przedrakowego i skrupulatnie badać pachwinowe węzły chłonne. Częstym schorzeniem jest obecnie moniliaza. Konieczne w takich wypadkach jest również zbadanie i leczenie partnerki...

czytaj dalej

Wiek podeszly

Ponieważ ludzie w wieku podeszłym są głównymi konsumentami leków, problemy farmakoterapii geriatrycznej zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za temat, który zasługuje na szczególną uwagę. Powołano w tym celu międzynarodową grupę ekspertów, która przygotowała raport opublikowany w 1981 r. W raporcie przedstawiono w sposób zwięzły najważniejsze problemy związane z „używaniem leków przez osoby w wieku podeszłym”. Uważamy za celowe zapoznanie czytelników z obszernymi fragmentami tego dokumentu. We wstępnej części raportu poświęconej „geriatrycznej farmakologii klinicznej” eksperci WHO zwracają uwagę, że przekonanie o wpływie procesów starzenia się na sposób oddziaływania na leki jest w dużej mierze tnie udowodnioną supozycją”...

czytaj dalej

Wady wzroku

Wady refrakcji oka nie są chorobą. Odchylenia do 3 dioptrii są dziś uważane za biologiczną odmianę stanu normalnego. Częściej niż krótkowzroczność spotykana jest dalekowzroczność. Starczowzroczność występuje u wszystkich ludzi, najpóźniej po przekroczeniu pięćdziesiątki. Powyżej tego wieku mogą także pojawić się inne zaburzenia starcze i zmiany chorobowe oka. Dlatego, kierując się zdrowym rozsądkiem, należy od czterdziestego roku życia poddawać swoje oczy kontroli okulistycznej w odstępach rocznych lub dwuletnich. Biologiczny rozwój oczu oraz ich mechanizmu zgodnego współdziałania i współpracy z mózgiem kończy się dopiero po przekroczeniu trzeciego roku życia. Ćwiczenia i aktywacja pozostałych zmysłów wpływa korzystnie na rozwój oczu...

czytaj dalej

Sztuczny pokarm

Niemowlę karmione sztucznie w wieku 6 miesięcy otrzymuje dwa razy więcej białka niż dziecko karmione w sposób naturalny. Nie znamy znaczenia tego faktu dla organizmu człowieka, ale z doświadczeń przeprowadzanych na szczurach wynika, że dieta wysokobiałkowa w pierwszych tygodniach życia zwierzęcia powoduje częstsze występowanie nowotworów, chorób naczyń i zapalenia płuc w wieku dojrzałym. U dzieci karmionych piersią, choćby przez pierwsze 2 miesiące, nie stwierdza się zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych — w przeciwieństwie do dzieci karmionych sztucznie od urodzenia. Podobne dane uzyskano obserwując osoby dorosłe, które chorują na chorobę wieńcową. Ciężkie postacie tego schorzenia rzadziej występują u ludzi, którzy w niemowlęctwie byli karmieni piersią...

czytaj dalej

Rezerpina

Wpływa ona na aktywność sympatycznego układu nerwowego i przez to obniża ciśnienie krwi, działając również na ośrodki mózgowe, może wywołać stany depresyjne. Innymi działaniami ubocznymi mogą być: zwolniona reaktywność nerwowa, zaburzenia potencji, suche błony śluzowe, przewlekły nieżyt nosa z dużym obrzękiem błony śluzowej, wrzody żołądka i biegunka. Rezerpina zatrzymuje w organizmie sód i wodę, dlatego też najczęściej stosowana jest łącznie ze środkami moczopędnymi, jest cennym lekiem i działa skutecznie. Ze względu na działanie uboczne, powinna być ordynowana przez lekarza dopiero wtedy, gdy inne leki nie wchodzą w rachubę lub nie wystarczą. Działanie ośrodkowe w mózgu polega na zmniejszeniu napięcia sympatycznego układu nerwowego...

czytaj dalej

tlen pod duzym cisnieniem

Oddychanie tlenem pod dużym ciśnieniem może wywołać zatrucie tlenem objawiające się konwulsjami padaczkowymi oraz utratą przytomności. Tlen może być „trujący” dla niektórych komórkowych enzymów utleniających, może zmniejszyć szybkość przepływu krwi przez mózg, względnie może spowodować powstanie utlenionych wolnych rodników, które utleniają pewne podstawowe składniki komórki uszkadzając jej mechanizm metaboliczny. Głównym problemem, z którym spotykają się wszyscy oddychający przez długi czas powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem, jest duża ilość azotu rozpuszczająca się w płynach tkankowych. Na poziomie morza, osoba dorosła ma rozpuszczone w swoim ciele około jednego dm azotu połowę w tłuszczu a połowę w płynach tkankowych...

czytaj dalej