Daily Archives 2015-05-15

rozkladanie cukrow

Dwucukry są rozkładane do jednocukrów przez specyficzne dla każdego z nich enzymy. Maltoza jest rozkładana przez maltazy obecne w ślinie i w soku jelitowym wydzielanym przez gruczoły jelitowe. Sok jelitowy zawiera też fruktofuranozydazę (sacharazę), która rozkłada sacharozę do glukozy i fruktozy oraz -galaktozydazę (laktazę) rozkładającą laktozę (cukier mlekowy) do glukozy i galaktozy. Zasadniczymi produktami trawienia węglowodanów są heksozy: glukoza, fruktoza i galaktoza, które są wchłaniane do krwi przez ściany naczyń włosowatych. Wiązania peptydowe białek są rozkładane przez różne hydrolazy swoiste dla danego typu wiązania. Pewne enzymy, zwane egzopeptydazami, rozrywają wiązania między łańcuchem peptydowym a ostatnim aminokwasem...

czytaj dalej

enzymy trzustki

Trzustka wydziela także rybonukleazę, esterazę, która rozkłada wiązania estrowo-fosforanowe łączące nukleotydy w kwasach rybonukleinowych, oraz dezok-syrybonukleazę rozszczepiającą wiązania estrowofosforanowe pomiędzy nukleotydami w kwasach dezoksyrybonukleinowych. Enzymy przeprowadzające dalszy rozkład kwasów nukleinowych są wydzielane przez komórki ‚śluzówki jelita. Fosfodiesteraza odszczepia pojedyncze nukleotydy od końca łańcucha polinukleoty-dowego. Nukleotydy są z kolei atakowane przez fosfatazy, odszczepkjące grupy fosforanowe i pozostawiające nukleozydy, które są absorbowane. Enzymy hydrolityczne nie uczestniczą w tworzeniu wiązań, które normalnie są przez nie rozrywane...

czytaj dalej