Daily Archives 2015-05-08

impulsy oddychania

Na podstawie doświadczeń ustalono, że jeśli przetniemy wszystkie połączenia ośrodka oddechowego z innymi częściami mózgu, to znaczy nerwy czuciowe i połączenia z ośrodkiem nadrzędnym, to ośrodek wysyła ciągły strumień impulsów wywołujący stały skurcz mięśni oddechowych. Wtedy ośrodek oddechowy (jeżeli pozostawimy go samemu sobie) utrzymuje mięśnie oddechowe w stałym skurczu. Jeżeli jednak nerwy czuciowe lub nerwy z ośrodka nadrzędnego pozostawimy nietknięte, ruchy oddechowe będą odbywać się normalnie. Wynika z tego, że ośrodek oddechowy musi być okresowo hamowany, by mogło zachodzić normalne oddychanie ośrodek nadrzędny musi więc zatrzymywać wysyłanie impulsów ośrodka oddechowego, które wywołują skurcz mięśni oddechowych...

czytaj dalej

Teofilina

Od pewnego czasu znaczną popularność zdobywają preparaty teofiliny i anizofilii powoli wchłaniane i długo działające (mp. Euphyllin Retard). Niewątpliwą zaletą tych form farmaceutycznych jest stopniowe uwalnianie zawartego w nich leku, pozwalające na uzyskanie w miarę stałego stężenia teofiliny w surowicy przez 8—10 h, a zatem podawanie ich co 12h. Zdaniem większości autorów korzystniejsze jest stosowanie preparatów tego typu zawierających czystą teofilinę :(np. Theo-Dur, Theo-vent) niż preparatów z aminofilina (np. Aminodur Dur a Tabs, Euphyllin Retard). Pomijając znacznie wyższe koszty leczenia przy użyciu tych ostatnich, substancją czynną w aminofilinie jest teofilina...

czytaj dalej