Daily Archives 2015-05-07

Wystopienie zespolu psychopatologcznego

Wystąpienie zespołu psychopatologicznego w przebiegu choroby somatycznej powoduje w następstwie nie tylko sumowanie objawów. Zespół psychopatologiczny ma istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia choroby somatycznej. Wspomniane już majaczenie, objawiające się m.in. pobudzeniem psychoruchowym znacznie pogarsza wyniki leczenia w chorobach, w których warunkiem wyleczenia jest ograniczenie wysiłków i zachowanie spokoju. Również objawy i zespoły zaliczane tradycyjnie do nerwicowych nie pozostają bez wpływu na wyniki leczenia i mogą je znacznie pogarszać. W badaniach prospektywnych okazało się, że nasilenie depresji było znaczniejsze u osób, które zmarły z powodu zawału, w porównaniu z osobami, które go przeżyły...

czytaj dalej