Daily Archives 2015-05-07

Wystopienie zespolu psychopatologcznego

Wystąpienie zespołu psychopatologicznego w przebiegu choroby somatycznej powoduje w następstwie nie tylko sumowanie objawów. Zespół psychopatologiczny ma istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia choroby somatycznej. Wspomniane już majaczenie, objawiające się m.in. pobudzeniem psychoruchowym znacznie pogarsza wyniki leczenia w chorobach, w których warunkiem wyleczenia jest ograniczenie wysiłków i zachowanie spokoju. Również objawy i zespoły zaliczane tradycyjnie do nerwicowych nie pozostają bez wpływu na wyniki leczenia i mogą je znacznie pogarszać. W badaniach prospektywnych okazało się, że nasilenie depresji było znaczniejsze u osób, które zmarły z powodu zawału, w porównaniu z osobami, które go przeżyły...

czytaj dalej

Ostre zapalenie trzustki

W pierwszych dniach choroby obowiązuje głodówka. Stałe odsysanie zawartości żołądkowej jest oceniane kontrowersyjnie niektóre obserwacje świadczą o braku wpływu odsysania na przebieg choroby. U chorych w wieku podeszłymi należy stosować je wybiórczo, głównie jako zapobieganie wymiotom. W okresie normalizacji perystaltyki jelit oraz zmniejszenia aktywności enzymatycznej, zwykle po 3—4 dniach choroby, rozpoczyna się podawanie płynów do picia, przechodząc następnie na dietę kleikową. Z chwilą rozszerzenia diety należy podawać wraz z posiłkami preparaty enzymatyczne, w tym okresie choroby występuje bowiem -upośledzenie czynności wydzielniczej trzustki. U chorych z Objawami wstrząsu prowadzi się typowe leczenie przeciwwstrząsowe. Chorzy odwodnieni otrzymują dożylnie ok...

czytaj dalej