Daily Archives 2015-05-05

Rozpoznanie niedoczynnosci

Do objawów potwierdzających rozpoznanie należy zmniejszenie podstawowej przemiany materii, duże stężenie cholesterolu (po wyłączeniu hipercholesterolemii rodzinnej lub uwarunkowanej innymi chorobami) i zmieniony refleksogram, tj. wydłużenie czasu trwania odruchu ze ścięgna piętowego powyżej 380 ms, również po wyłączeniu innych przyczyn tego zjawiska. Dopełnieniem klinicznego obrazu jest niedokrwistość i niewielkie do średniego przyspieszenie opadania krwinek. Charakterystyczne są również zmiany w zapisie ekg. Poza niskim woltażem, obecnym w silnie wyrażonym obrzęku śluzowatym, stwierdza się przede wszystkim spłaszczone lub ujemne załamki T. W surowicy często spotyka się wzrost aktywności kinazy kreatynowej i dehydrogenazy kwasu mlekowego...

czytaj dalej