Daily Archives 2015-05-04

Pracie i cewka

Priapismus, czyli długotrwały wzwód prącia nie związany z pobudzeniem płciowym (we wczesnym okresie możliwy do usunięcia za pomocą zabiegu operacyjnego) może być spowodowany przyczynami miejscowymi, ogólnymi, lub też zależeć od schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Skargi na ból przy kątowym ustawieniu prącia podczas wzwodu wskazują na stwardnienie ciał jamistych prącia. Ropne zapalenie żołędzi prącia rozwija się zwykle na podłożu cukrzycy. Przy każdym przewlekłym zapaleniu żołędzi, szczególnie przy współistnieniu stulejki, należy mieć na uwadze możliwość stanu przedrakowego i skrupulatnie badać pachwinowe węzły chłonne. Częstym schorzeniem jest obecnie moniliaza. Konieczne w takich wypadkach jest również zbadanie i leczenie partnerki...

czytaj dalej

Wiek podeszly

Ponieważ ludzie w wieku podeszłym są głównymi konsumentami leków, problemy farmakoterapii geriatrycznej zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za temat, który zasługuje na szczególną uwagę. Powołano w tym celu międzynarodową grupę ekspertów, która przygotowała raport opublikowany w 1981 r. W raporcie przedstawiono w sposób zwięzły najważniejsze problemy związane z „używaniem leków przez osoby w wieku podeszłym”. Uważamy za celowe zapoznanie czytelników z obszernymi fragmentami tego dokumentu. We wstępnej części raportu poświęconej „geriatrycznej farmakologii klinicznej” eksperci WHO zwracają uwagę, że przekonanie o wpływie procesów starzenia się na sposób oddziaływania na leki jest w dużej mierze tnie udowodnioną supozycją”...

czytaj dalej

Wady wzroku

Wady refrakcji oka nie są chorobą. Odchylenia do 3 dioptrii są dziś uważane za biologiczną odmianę stanu normalnego. Częściej niż krótkowzroczność spotykana jest dalekowzroczność. Starczowzroczność występuje u wszystkich ludzi, najpóźniej po przekroczeniu pięćdziesiątki. Powyżej tego wieku mogą także pojawić się inne zaburzenia starcze i zmiany chorobowe oka. Dlatego, kierując się zdrowym rozsądkiem, należy od czterdziestego roku życia poddawać swoje oczy kontroli okulistycznej w odstępach rocznych lub dwuletnich. Biologiczny rozwój oczu oraz ich mechanizmu zgodnego współdziałania i współpracy z mózgiem kończy się dopiero po przekroczeniu trzeciego roku życia. Ćwiczenia i aktywacja pozostałych zmysłów wpływa korzystnie na rozwój oczu...

czytaj dalej