Monthly Archives Styczeń 1970

Ryzyko depresji

U kobiet ryzyko zachorowania jest tak wysokie przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do mężczyzn nie odreagowują one sytuacji konfliktowych, wyżywając się w uprawianiu sportu, działalności zawodowej lub społecznej, natomiast przenoszą je do wewnątrz. Głównym czynnikiem ryzyka jest ukształtowany idealny obraz kobiety — oczekuje się od niej łagodności i emanacji równowagi oraz harmonii. Kobietom nie wolno przeżywać ani okazywać uczuć agresji, gdyż nie przystają one do „kobiecej” skali odczuć...

czytaj dalej

Powody biegunki

Powodem biegunek może być zakażenie pasożytnicze po ustaleniu rodzaju zakażenia prowadzi się leczenie wybranym lekiem przeciwpasożytniczym. Czynnik immunologiczny, który odgrywa rolę w patogenezie np. wrzodziejącego zapalania jelita grubego, jest rzadszą przyczyną biegunki u osób w wieku podeszłym. Stwierdzenie tego schorzenia wymaga zastosowania leczenia salazopiryną (w dobowej dawce 4 g, w czasie remisji — 2 g) ewentualnie łącznie z metroinidazolem (750 mg pro die). W ciężkich postaciach choroby stosuje się predmizon w dawce 45—60 mg/24 h lub azotioprynę (Iniuran) — 50—100 mg/24 h. Biegunka, jako wyraz reakcji alergicznej jelita ma alergeny pokarmowe, występuje rzadko u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej